Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Segmentering og målgruppevalg

Hvilke målgrupper passer et produkt til? Ved å dele opp markedet i ulike segmenter og gruppere kjøpere ut fra visse fellestrekk kan vi lettere finne rett målgruppe for et produkt. Det finnes mange måter å segmentere markeder på, som for eksempel kjønn, alder, bosted og interesser.

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg