Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lær av hverandre om segmentering og målgruppevalg

I denne oppgaven skal du samarbeide med den du sitter ved siden av i klasserommet, med vekt på å lære av hverandre om segmentering. Lykke til!
Elever som samarbeider to og to. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se på begrepene nedenfor, og fordel dem med medeleven ved siden av deg.

  • Bruk noen minutter på å sette deg inn i begrepene du har fått tildelt, før du forklarer dem for medeleven din.
  • Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg, med egne ord.
  • Medeleven forklarer deretter de andre begrepene til deg, før du skal formulere disse med egne ord.

Fokus i denne oppgaven er å lære av hverandre.

Begreper:

  • segmentering
  • målgruppe
  • segmenteringsvilkår
  • de ulike segmenteringskriteriene
  • de ulike segmenteringsstrategiene
  • analyseverktøy som Google Analytics, Facebook Innsikt og Instagram Innsikt
  • speilpublikum og In-market-publikum
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg