Hopp til innhold

Oppgave

Lær av hverandre om segmentering og målgruppevalg

I denne oppgaven skal du samarbeide med den du sitter ved siden av i klasserommet, med vekt på å lære av hverandre om segmentering. Lykke til!

Elever som samarbeider to og to. Foto.

Lær av hverandre om segmentering og målgruppevalg.

Se på begrepene nedenfor, og fordel dem med medeleven ved siden av deg.

  • Bruk noen minutter på å sette deg inn i begrepene du har fått tildelt, før du forklarer dem for medeleven din.
  • Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg, med egne ord.
  • Medeleven forklarer deretter de andre begrepene til deg, før du skal formulere disse med egne ord.

Fokus i denne oppgaven er å lære av hverandre.

Begreper:

  • segmentering
  • målgruppe
  • segmenteringsvilkår
  • de ulike segmenteringskriteriene
  • de ulike segmenteringsstrategiene
  • analyseverktøy som Google Analytics, Facebook Innsikt og Instagram Innsikt
  • speilpublikum og In-market-publikum
Sist faglig oppdatert 25.02.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter