Hopp til innhold

Oppgave

Youtubere og målgrupper

Tror du youtubere kan vise vei for målgruppetenking? Se dette videoklippet hvor fire youtubere forteller om hvordan de tenker rundt målgrupper.

Oppgaver

  1. Hva er essensen eller kjernen i det Kim, Beatriz, Victor og Truls sier om målgruppetenkingen sin?
  2. Redegjør for forskjeller og likheter i hva slags tilnærming de ulike youtuberne har for å nå ut til målgruppa si.
  3. Tror du at en del virksomheter kan ha noe å lære av youtubernes målgruppetenking? På hvilken måte, i så fall?
Sist faglig oppdatert 28.01.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter