Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er derfor et viktig samfunnsansvar.

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar