Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Personale og ledelse

Personalet og ledelsen er bedriftens viktigste ressurs. Arbeidet med markedsstrategi krever kompetent styring fra ledelsen og deltakelse og engasjement fra personalet. Gode markedsstrategiske valg påvirker etterspørsel, posisjon i markedet og virksomhetens omdømme.

Læringsressurser

Personale og ledelse