Hopp til innhold

Fagartikkel

Profesjonell mediekommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Profesjonell mediekommunikasjon handler om å planlegge og utforme et budskap som lages og sendes. Kommunikasjonsmodeller gir innsikt i hvordan kommunikasjonsprosessen foregår og hvordan mottakerne tilegner seg meningsinnholdet i et budskap.

LK20

Forklaring: Videoklippet viser værmeldingen på japansk morgen-TV og illustrerer hvor ulik bruken av språk og symboler er i andre kulturer.

Profesjonelle medieuttrykk er tilpasset en målgruppe, en kanal og et formål. Innholdet lages av personer som kan fortelleteknikker og virkemidler innen tekst, bilder, lyd og/eller video. En viktig side av profesjonelt arbeid med medieuttrykk er å ha oversikt over både kommunikasjonsprosessen og meningsinnholdet i budskapet. Kommunikasjonsmodeller hjelper oss med det.

Prosessmodeller

Vi har tre kjente prosessmodeller som det kan være nyttig å kjenne til:

 • Den enkle prosessmodellen viser at kommunikasjon skjer når et budskap går fra en avsender til en mottaker. Avsender og mottaker kan være enten personer eller institusjoner.
 • Kommunikasjon har også en hensikt og foregår ikke i et vakuum. Lasswell sin prosessmodell er som følger: "Hvem sier hva til hvem i hvilken kanal og med hvilken virkning?" Modellen hjelper deg med å få klarhet i hvilket formål et budskap har eller skal ha.
 • Prosessmodellen beskriver runddansen i kommunikasjonen. Avsender koder et budskap og sender det gjennom en kanal, og mottaker avkoder budskapet. Det kan gis tilbakemelding til avsender med tanke på å avklare eller kommentere det som blir formidlet. Modellen tar også hensyn til at støy oppstår i kommunikasjon. Støy kan være alt fra dårlig telefonforbindelse til at mottakeren har forutinntatte meninger.

Spørsmål til video

 • Hvem er avsender og mottaker i videoen over?
 • Hva er formålet for kommunikasjonen?
 • Hva tenker du er "støy" i kommunikasjonen?

Den semiotiske trekanten og tolkning

Når du jobber med profesjonell mediekommunikasjon, vet du at all kommunikasjon skjer i en kontekst – i en bestemt sammenheng. Språk, kultur og samfunnet rundt er rammer for mediekommunikasjonen.

For at kommunikasjon skal skje slik den er tenkt, må medieprodusenter velge språk, bruk av symboler og farger for å bli forstått på riktig måte. En modell som beskriver godt hvorfor tegn har den betydningen de har, er den semiotiske trekanten. Den forklarer hvordan mening dannes gjennom å vise sammenhengen mellom tanke, ting og symbol.

 • Tanken er resultatet av å ha lest symbolet.
 • Tingen er gjenstanden som er utgangspunkt for symbolet.
 • Symbolet er tegnet som uttrykker tingen.
Den semiotiske trekanten. Illustrasjon.

Forklaring på den semiotiske trekanten: Symbolet står for noe som fins i virkeligheten. Et symbol gir mening fordi vi kan meningsinnholdet fra før. Når vi bruker ulike tekstlige og visuelle symboler, er vi avhengige av at mottakerne kjenner til og forstår de kulturelle kodene.

Et symbol gir mening fordi vi kan meningsinnholdet fra før. Symbolet står for noe som fins i virkeligheten. Når vi bruker ulike tekstlige og visuelle symboler, er vi avhengige av at mottakerne kjenner til og forstår de kulturelle kodene.

Hvert enkelt element, eller tegn, kan potensielt være meningsbærende. For noen tegn kjenner vi kodene, og for andre tegn kjenner vi ikke kodene. Det avhenger av hvilken erfaring du har fra før og hvilket meningsfellesskap du tilhører.

Spørsmål til video om tolkning

 • Hva forstår du, og hva forstår du ikke i videoen over?
 • Hvorfor er det slik?
 • Hvilken erfaring har du som gjør at du forstår det du forstår?
Sist oppdatert 28.01.2020
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale