Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Velg riktig pressefoto

Valg av bilder er viktig for vinklingen av en nyhetssak. I denne oppgaven skal du velge pressefoto til en sak om regjeringens tiltak mot ungdomskriminalitet og reflektere over hvordan pressen framstiller unge kvinnelige politikere.

Her ser du åtte alternative bilder av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Oppgave 1

  1. Beskriv hvilke konnotasjoner hvert av disse åtte bildene kan gi.
  2. Du skal lage et oppslag til morgendagens avis om regjeringens tiltak mot en voksende ungdomskriminalitet. Velg to bilder. Begrunn hvorfor du velger nettopp disse bildene.
  3. Lag bildetekst til de to bildene du har valgt. Deretter lager du en overskrift og en ingress som står i stil med bildevalget ditt.

Oppgave 2

  1. Jobb sammen i små grupper. Gjør et bildesøk i Google på "Emilie Enger Mehl", og studer medieoppslagene der disse bildene er brukt. Finn tre eksempler på pressebilder som har relevans for det sakene handler om, og tre eksempler på pressebilder som har liten relevans for det sakene handler om.

  2. Gjør et nytt bildesøk, men denne gangen skriver dere "justisminister i Norge" i søkefeltet. Sammenlikn de bildene dere finner av de tidligere justisministrene Per-Willy Amundsen, Tor Mikkel Wara og Jøran Kallemyr med bildene av Emilie Enger Mehl. Er motivene de samme? Hva går eventuelt forskjellene ut på?

  3. Diskuter i klassen: Framstiller pressefotografer unge kvinnelige politikere på en annen måte enn de gjør med eldre mannlige politikere? Eller er det slik at unge kvinnelige politikere selv velger å opptre foran kamera på en annen måte enn menn?

Relatert innhold

Vi tolker tegn på bakgrunn av de konvensjonene og kodene som gjelder i et bestemt sosialt miljø.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller