Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Vår tids ikoner

Begrepet ikon kan ha flere betydninger. I denne oppgaven skal du reflektere over disse betydningene og lage et bilde i Photoshop av en person som framstår som et ikon i vår tid.

Begrepet ikon brukes på ulike måter i dagligtalen. Et ikon kan være et skilt med bilde av kniv og gaffel som forteller deg at her er det mat å få. I den ortodokse kirken er ikoner bilder av hellige personer som er gjenstand for religiøs tilbedelse. Spesielle fotografier, filmer og personer kan også kalles ikoniske fordi de er bilder eller forbilder som spiller en viktig rolle i vår kollektive bevissthet.

Oppgaver

  1. Ta en runde på og rundt skolen. Finn eksempler på skilt med ikoniske tegn. Dokumenter disse, gjerne ved hjelp av mobiltelefonen din.
  2. Les fagartikkelen "Ikoner" i Store norske leksikon. Dette er en komplisert tekst. Lag et kortfattet sammendrag av teksten som gjør det mulig for en elev i 10. klasse å forstå hva et religiøst ikon er, og hvilken funksjon ikoner har i ortodoks kristendom.
  3. Se Googles samling av ikoniske fotografier. Velg to bilder som du kjenner igjen. Hva formidler disse bildene, og hvorfor kalles de ikoniske? Diskuter gjerne med en medelev.
  4. Vis bildesamlingen til en eldre person, og be han eller hun peke ut to fotografier som vekker spesielle minner. Lytt til fortellingene om hvilken betydning disse bildene har hatt i samtida og for ettertida. Du kan i etterkant lage en liten digital fortelling om disse fotografiene basert på det informanten din forteller.
  5. Se bildesamlingen Google-bilder av Marilyn Monroe. Mange omtaler Marilyn Monroe som et ikon for vår tid. Hva menes med det?
  6. Lag et bilde i Photoshop eller et annet bildebehandlingsprogram med utgangspunkt i en person som du mener framstår som et ikon i dag. Skriv en personlig kommentar til bildet om hva og hvem vi velger å tilbe i vår kultur.

Relatert innhold

Vi tolker tegn på bakgrunn av de konvensjonene og kodene som gjelder i et bestemt sosialt miljø.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.03.2020

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller