Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Hva kan du om tolking av tegn og om ulike kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmodeller?
To tegnede hoder. Fra øyet på hodet til venstre går det røde stiplede linjer bakover, som danner en kube på hodet til venstre, og framover, som danner en kube fylt med personer på hodet til høyre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • kjenne til ulike former for kommunikasjon

  • vite hva som kjennetegner god kommunikasjon, og hva som kan forstyrre kommunikasjonsprosessen

  • gjenkjenne ulike typer tegn og forstå hvordan tegn får utvidet betydning ut fra sosiale konvensjoner

  • kunne anvende ulike kommunikasjonsmodeller i analyse av medietekster og i arbeid med egne medieuttrykk

  • kunne beskrive særtrekk ved en målgruppe og bruke personas i arbeid med egen mediekommunikasjon

Viktige begreper i emnet kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.11.2022

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller