Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – kommunikasjonsformer

En øvelser der du skal forklare sentrale begreper, registrere egen kommunikasjon, og vurdere etiske sider ved kommunikasjon med andre.

Illustrasjon av en person som hvisker noe i øret til en annen person.

Oppgave 1) Forklar begreper

Forklar begrepene nedenfor for den du sitter ved siden av i klasserommet. Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg med egne ord.

 • personlig kommunikasjon
 • massekommunikasjon
 • mediert kommunikasjon

Oppgave 2) Hvordan kommuniserer du?

Hvordan har du kommunisert med omgivelsene i dag?
Ta for deg hele dagen, fra du stod opp i morges og frem til nå.

 • Hvem har du kommunisert med?
 • Hvordan har du kommunisert?

  – gjennom personlig kommunikasjon?

  – gjennom massekommunikasjon?

  – gjennom mediert kommunikasjon?

 • Hvilke medium har du brukt i kommunikasjonen?
 • Har du opplevd å bli misforstått?

  I tilfelle ja, hva tror du grunnen var til det?

Oppgave 3) Diskuter i klassen

Er det greit å gjøre det slutt med kjæresten på sosiale medier?

Les gjerne artikkelen "Hvordan slå opp med kjæresten" på ung.no.

Sist faglig oppdatert 15.06.2018
Skrevet av Thomas Nupen og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell