Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediebevissthet

Emnet mediebevissthet handler om hvordan du og andre bruker mediene, og om hvordan mediene påvirker identiteten din og samfunnet rundt deg. Du lærer å være en kritisk mediebruker, og du får kunnskap om de juridiske og etiske rammene som gjelder for publisering.

Juss og etikk i mediekommunikasjon

I dette emnet skal du reflektere over og vurdere etiske utfordringer i ulike kommunikasjonssituasjoner. Du blir også kjent med lover som sikrer personvern og opphavsrett, og andre lover og regler som du må ta hensyn til ved publisering.

Læringsressurser

Juss og etikk i mediekommunikasjon