Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: Etiske utfordringer i ulike kommunikasjonssituasjoner

Filmen tar opp tre situasjoner og tre etiske dilemma. Vi møter et postbud som skal videresende et bilde, en journalist som må vurdere sak og jobbsituasjon når nye opplysninger foreligger, og en politiker som må vurdere å opplyse om forhold rundt en konkurrent før valget. Hva gjør de?

Sist faglig oppdatert 24.08.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Juss og etikk i mediekommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell