Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediebevissthet

Emnet mediebevissthet handler om hvordan du og andre bruker mediene, og om hvordan mediene påvirker identiteten din og samfunnet rundt deg. Du lærer å være en kritisk mediebruker, og du får kunnskap om de juridiske og etiske rammene som gjelder for publisering.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier

Falske nyheter, konspirasjonsteorier og propaganda er desinformasjon og misinformasjon som på ulike vis truer demokratiske prosesser og idealer.

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier