Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediebevissthet

Emnet mediebevissthet handler om hvordan du og andre bruker mediene, og om hvordan mediene påvirker identiteten din og samfunnet rundt deg. Du lærer å være en kritisk mediebruker, og du får kunnskap om de juridiske og etiske rammene som gjelder for publisering.

Mediebruk og medievaner

Hvilke medier vi bruker, og hvor mye tid vi bruker på de ulike mediene, endrer seg i takt med hvordan mediene utvikler seg. I dette emnet lærer du om ulike typer mediebruk og hvordan du selv kan utforske egen og andres mediebruk.

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner