Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

I arbeid med barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser. I arbeidet ditt skal du kjenne til dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og drive systematisk HMS-arbeid. Du må ta vare på egen kropp og helse, kunne praktisere god hygiene og gjennomføre smitteverntiltak.

Hygiene og smitteverntiltak

I jobben som barne- og ungdomsarbeider må du kjenne til og praktisere god hygiene for å redusere og forebygge smittespredning. Du skal kunne iverksette tiltak som hindrer spredning av smittsomme sykdommer blant barn, unge og voksne på arbeidsplassen din.

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak