Hopp til innhold

Oppgave

Håndvask i barnehagen

God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå spredning av smittsomme sykdommer. Som barne- og ungdomsarbeider skal du lære barna i barnehagen hvordan de vasker hendene, og hvorfor det er så viktig.

LK20LK06

Håndvask i barnehagen

Oppgaver

  1. Bruk smittekjeden for å forklare det som skjer i filmen.
  2. Hvorfor er det så mye smitte i en barnehage?
  3. Hvordan kan man innarbeide gode rutiner for håndhygiene?
  4. Arbeid sammen to og to. Én spiller voksen, og én spiller barn. Snakk med hverandre om håndvask og hygiene. Bytt roller.
  5. Sett sammen nye lag på to personer. Den ene vasker hendene, og den andre observerer håndvasken og gir tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre.
Sist oppdatert 18.05.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg, Agnes Brønstad og Vigdis Haugan

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak