Hopp til innhold

Fagartikkel

Håndhygiene som grunnleggende smittevernrutine

Håndhygiene er det enkleste, rimeligste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Dessverre er det slik at vi mennesker rengjør hendene våre i mindre enn halvparten av de tilfellene der vi bør gjøre det.

LK20
Hender som vaskes under rennende vann. Foto.

Håndhygiene

Hendene er nyttige og viktige redskaper i alt vi gjør. Hendene er samtidig det redskapet som kan gjøre mest skade, fordi de medfører en risiko for direkte og indirekte kontaktsmitte.

Håndhygiene er det mest effektive tiltaket for å hindre smittespredning. Vi bør alle vaske hendene før vi lager og spiser mat, og etter toalettbesøk. I tillegg må vi utføre håndhygiene etter bleieskift og stell og tørking av snørr, blod og andre sekreter. Ved bleieskift anbefales det å bruke engangshansker og at hendene vaskes med såpe og vann etter at du tar av engangshanskene.

Spredning av smittsomme sykdommer i barnehage, skole/SFO, bolig og fritidsklubb kan forebygges ved å ha gode håndhygienerutiner. Riktig utført håndhygiene fjerner opptil 99 prosent av bakteriene fra hendene.

Tenk over

Hendene forurenses av alt vi tar i, og vi forurenser hendene våre både bevisst og ubevisst. Bevisst vil si at vi vet at hendene våre blir forurenset når vi bruker dem i arbeidet vårt. På hvilke måter forurenser vi hendene våre ubevisst?

Håndvask

Vi skal vaske hendene med såpe og vann når de er synlig tilsølt eller tilgriset med for eksempel jord og sand, leire og maling eller snørr og andre kroppsvæsker. Håndvask er det beste hygienetiltaket for barn og unge i barnehage og skole/SFO.

Vi vasker også hendene når vi bruker hansker, håndterer mat eller har vært på toalettet. Håndvask er viktig fordi desinfeksjonsmidler ikke fjerner fysiske urenheter fra disse aktivitetene, og fordi organisk materiale reduserer effekten som desinfeksjonsmidlene har på mikroorganismer.

Vi må veilede og hjelpe barn og unge til å bli fortrolige med betydningen av vanlig håndvask.

Hånddesinfeksjon

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer kan det være aktuelt å bruke hånddesinfeksjon, men det bør diskuteres med kommunelegen i hvert tilfelle. Hånddesinfeksjon brukes når hendene er tørre og ikke synlig tilgriset. Det viktig at hendene er tørre, fordi fuktighet reduserer effekten av desinfeksjonsmiddelet.

Fordelene med hånddesinfeksjon er at

 • det dreper mikroorganismer mer effektivt enn såpe og vann

 • det er enklere

 • det er lettere tilgjengelig

 • det sparer tid (tar bare halvparten av tida det tar å vaske hendene med såpe og vann)

 • det er hudvennlig

Hostehygiene

Når vi hoster eller nyser, og når vi har økt sekresjon fra luftveiene, er det viktig at vi – både voksne og barn – er svært forsiktige for å hindre smitte.

Vi må unngå å nyse eller hoste direkte mot andre. Vi skal da dekke munn og nese med papir som vi kaster med en gang. Vi skal alltid rengjøre hendene når vi har vært i kontakt med luftveissekret.

Utfordringer til deg

 1. I hvilke tilfeller skal du vaske hendene med såpe og vann, og når skal du desinfisere hendene?
 2. Gjør rede for hvordan covid-19-pandemien har endret holdningene dine til

  1. håndhygiene

  2. hostehygiene

  3. bruk av munnbind

  4. personlig hygiene

Kilde

Folkehelseinstituttet (FHI). (20. april, 2020). Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen. https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/

Sist oppdatert 20.05.2021
Skrevet av Jørn Stordalen, Vigdis Haugan og Siv Stai

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak