Hopp til innhold

Oppgave

Veiledning om hygiene og smittevern

For å kunne forebygge spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig at du har gode kunnskaper om smittevern og overholder hygieniske retningslinjer. Som fagarbeider skal du også motivere og veilede om håndhygiene og andre smitteforbyggende tiltak.

LK20
Helsearbeider vasker hendene under rennende vann. Foto.

Oppgaver

 1. Gjør deg kjent med Håndhygieneveilederen fra Folkehelseinstituttet.

  1. Hva sier veilederen om når du skal velge håndvask og når du skal velge hånddesinfeksjon?
  2. Hvor lenge skal du vaske hendene med såpe og vann?
  3. Hvor lang tid tar det å utføre håndhygiene med hånddesinfeksjon?
 2. Gå sammen i grupper og lag et digitalt undervisningsopplegg om smittekjeden, smittevern og håndhygiene. Opplegget skal inneholde både teori og praktisk øvelse, samt et skjema for evaluering av opplegget.

  1. Gjennomfør opplegget i en eller flere Vg1-klasser.
  2. Be deltakerne fylle ut evalueringsskjemaet etter undervisningen. Lag en oppsummering av tilbakemeldingene dere får.
  3. Drøft tilbakemeldingene i gruppa og i klassen.
  4. Diskuter i klassen hva dere lærte av å undervise de andre elevene.
Sist oppdatert 14.06.2021
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak