Hopp til innhold

Fagartikkel

Gode rutiner for hygiene

Det er nødvendig å ha gode rutiner for hygiene for å skape et helsefremmende miljø og unngå sykdom. I arbeid med barn og unge må vi praktisere god hygiene for å ivareta smittevern, men også fordi vi er modeller for barna – de lærer av å se det vi gjør.

LK20
Et barn vasker hendene etter et dobesøk i barnehagen. Foto.

Utarbeid gode rutiner for hygiene

Folkehelseinstituttet (2020) har listet opp følgende generelle regler for god hygiene i barnehagen. Disse er også fine å bruke i skolen og SFO.

 • Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask.

 • Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift.

 • Vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute.

 • Unngå å nyse og hoste på hverandre.

 • Vask hendene når barna har pusset nesen.

 • Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.

 • Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør, stelles på vanlig måte.

 • Ved stell og bleieskift med synlig avføring bør det brukes hansker.

 • Ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv og så videre rengjøres det med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Mathygiene

Når vi lager mat sammen med barn og unge, må vi tenke på hva som kan sikre oss helsemessig trygg mat. Oppbevaring og tilberedning av maten må skje slik at vi ivaretar hygiene og sikrer trygg mat. Folkehelseinstituttet (2020) har også listet opp hva som er gode rutiner for mathygiene.

 • Vask hendene godt før matlaging og måltider.

 • Skyll kniver og skjærebrett hver gang du skjærer opp nye matvarer.

 • Hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst mulig stående framme på kjøkkenbenken.

 • Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk, og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 grader eller legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten.

 • Sjekk jevnlig at kjøleskaptemperaturen er + 4 grader eller noe lavere.

 • Rydd og vask i kjøleskapet jevnlig.

 • Ikke la det gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur, taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt.

 • Mat som barna har med seg hjemmefra, bør oppbevares kjølig.

 • Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor må du som barne- og ungdomsarbeider ha kunnskap om god hygiene?

 2. Hvordan ivaretar du mathygiene hjemme?

 3. Hvordan kan du som profesjonell yrkesutøver praktisere god hygiene?

Kilde

Folkehelseinstituttet (FHI). (2020, 20. april). Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen. https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/

Sist oppdatert 21.09.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak