Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan praktisere god hygiene?

For å kunne forebygge smitte må vi vite hva god hygiene er, og vi må kunne praktisere det i hverdagen. Som barne- og ungdomsarbeider skal du også lære barn og unge om viktige hygienetiltak.

To hender under rennende vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Lag plakater

Du skal lage to plakater, en om håndhygiene og en om kjøkkenhygiene.

Målgruppa for plakatene er barn som ikke kan å lese. Du må derfor bruke bilder som illustrerer hva barna skal gjøre. Du velger selv om du vil tegne eller bruke fotografier på plakaten. Det skal være stegvis informasjon, altså må de ulike trinnene vises i den rekkefølgen barna skal gjøre det.

Heng opp plakatene i klasserommet eller i fellesareal på skolen. Du kan også gjerne ta dem med til praksisstedet ditt og spørre om de vil ha dem.

Oppgave 2. Svar på spørsmål om hygiene

 1. Hvordan kan vi forebygge smitte?

 2. Hva er god håndhygiene?

 3. Hvordan bør stell og bleieskift foregå for å ivareta hygiene?

 4. Hvordan bør leker og utstyr rengjøres?

 5. Hvordan behandler du blodsøl?

 6. Hva er god kjøkkenhygiene, og hvorfor er det så viktig?

 7. Hvilken betydning har din personlige hygiene i arbeid med barn og unge?

 8. Med tanke på miljøet kan engangshansker være et miljøproblem. I hvilke situasjoner vil du bruke engangshansker?

 9. Hvorfor tror du det er viktig å vaske leker regelmessig, og hvilke rutiner må barnehager/SFO ha for å gjennomføre dette?

 10. Barnehagen er på tur. Finn ut hvordan du kan ivareta de ansattes og barnas hygiene når

  • det skal skiftes bleier

  • barna leker

  • dere skal spise

  • barn må på do

  • et barn har falt og slått seg og blør

 11. Tannhygiene er en del av den daglige hygienerutinen.

  • Er tannstell en del av barnehagehverdagen?

  • Hvordan kan du hjelpe barn og unge til å bli bevisst eget tannstell? Beskriv hva du vil gjøre, og forklar hvorfor du vil gjøre det slik.

Oppgave 3. Lag en plan

Når barn og unge lærer å utføre håndvask og lærer om smittevern, vil det gi mindre forekomster av smittsomme sykdommer som luftveisinfeksjoner og diaré. Hvordan vil du gi barn erfaring med håndvask og hygiene?

 • Lag en plan for arbeid med temaet hygiene. Planen må strekke seg over en viss periode, du velger selv hvor lenge dere skal jobbe med det.

 • Velg innhold, arbeidsmåte og mål for opplegget. Skriv hvordan du vil vurdere og dokumentere arbeidet. Under arbeidsmåter er det viktig at du presiserer hvordan voksne bør opptre for å være gode modeller og motivere barna.

 • Når du velger innhold, kan det være en idé å tenke på de ulike fagområdene i rammeplanen, slik at du får variert innhold i perioden. Områdene er kropp, bevegelse, mat og helse, kunst, kultur og kreativitet, natur, miljø og teknologi, antall, rom og form, etikk, religion og filosofi og nærmiljø og samfunn.

 • Presenter gjerne planen din for resten av klassen, da kan dere få flere idéer til hvordan dere kan jobbe med temaet hygiene.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 24.05.2021

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak