Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

22.juli: "Vi må aldri glemme!"

Fredag 22. juli 2011 ble Norge utsatt for et dobbelt terrorangrep. 77 mennesker ble drept, og mange ble såret. I ettertid har det vært laget flere medieproduksjoner om hendelsen. Reflekter over hvordan en kan håndtere et slikt stoff med varsomhet og respekt, og lag din egen fortelling om 22. juli.

Del 1: Reflekter over historiefortelling om 22. juli

Hvorfor lager vi medieproduksjoner om det verste terrorangrepet på sivile i Norge siden andre verdenskrig? Og hvordan kan vi dramatisere en så alvorlig hendelse på en etisk forsvarlig og respektfull måte?

I del 1 skal du vurdere tre ulike trailere fra dramatiseringer basert på terrorangrepene. Du skal studere bruken av fortelleteknikk og virkemidler og vurdere grepene regissørene har tatt. Er filmspråket tilpasset det alvorlige temaet?

Del 2: Lag fortellingen "Vi må aldri glemme!"

Du får i oppdrag å lage en fortelling med arbeidstittelen "Vi må aldri glemme!".

Målgruppe

Barn i småskolen (5–10 år)

Medium

Valgfritt uttrykk, f.eks. artikkel, tegneserie, fotoserie, dokumentarfilm eller podkast

Premiss: "Vi må aldri glemme!"

Bestem deg for hvorfor du mener at vi aldri må glemme 22. juli. Formuler tankene dine i to-tre setninger og la dem være drivkraften når du skal lage fortellingen din.

Utfordringer

  • Hvilke allmenne hensyn må du ta overfor ei så ung målgruppe?
  • Hvordan vil du fortelle om terror til noen som aldri har opplevd den?
  • Hva skal være vinklingen din?
  • Hvilke etiske og moralske dilemmaer kan du støte på?
  • Hvem bør fortelle historien?
  • Hvilke virkemidler kan du bruke for å vekke målgruppa?

Presentasjon av resultatet

Lever det ferdige produktet til læreren din og vis det fram i klassen.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 09.12.2020

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler