Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha skapt din egen fortelling om 22. juli med arbeidstittelen "Vi må aldri glemme!" til en yngre målgruppe
  • ha reflektert over hvilke etiske hensyn vi bør ta når vi lager fiksjon av faktiske hendelser
  • ha utforsket og vurdert hvordan ulike TV- og filmopplevelser om 22. juli bruker virkemidler og fortelleteknikker
  • forstå hva TV- og filmopplevelser om 22. juli kan gjøre med våre forestillinger om hendelsen, og hvordan disse kan bidra til kommunikasjon i samfunnet