Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk fortelleteknikker og virkemidler

I disse oppgavene skal du utforske og reflektere over valg av fortelleteknikker og virkemidler, i egen og andres medieproduksjon.

I mediefagene øver du på å bruke forskjellige stiler, virkemidler, fortelleteknikker og dramaturgi i egne medieuttrykk. Du lærer å tilpasse innholdet ditt til hensikt, budskap, målgruppe, situasjon og medieplattform. Nå skal du utforske fortelleteknikker og virkemidler i egen og andres produksjon. Du skal først studere animasjonsfilmen Sinna Mann.

Oppgave A

Del 1: Bruk sansene dine!

I kortfilmen Sinna Mann er det brukt bestemte fortelleteknikker og sterke virkemidler for å nå målgruppa med et alvorlig budskap. Nå skal du se starten på kortfilmen – anslaget – ved å bruke noen av sansene dine.

Velg mellom å se klippet uten lyd og teksting eller å lytte til klippet uten å se på bildene. Forsøk å forestille deg hva som skjer.

Etter å ha sett eller hørt klippet kan du snakke med en annen om hva dere tror kortfilmen handler om.

Del 2: Vurder fortelleteknikker og virkemidler i Sinna Mann

Animasjonsfilmen Sinna Mann er lagd av Anita Killi etter en barnebok av Gro Dahle og Svein Nyhus. Temaet i filmen er vold i nære relasjoner. Se filmen, og svar på spørsmål om bruken av virkemidler og fortelleteknikker.

Fortelleteknikk


 • Hva handler filmen om, og hva vil den fortelle oss (tema og budskap)?
 • Hvem er fortelleren i filmen?
 • Hvilken effekt skaper valget av barnestemmen som forteller?
 • Hva synes du om filmens anslag?
 • Hvem mener du er filmens målgruppe?
 • Tror du filmen klarer å vekke og holde målgruppa interessert?
 • Hvordan er filmens dramaturgi?

Virkemidler

 • Hvilke filmatiske virkemidler er brukt i anslaget?
 • Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke budskapet?
 • Hva slags lyder er med på å understreke ulike stemninger i filmen?
 • Beskriv spesielt hvordan lyden i starten av filmen er med på å gi fortellingen en ekstra dimensjon.
 • Hva slags musikk er brukt, og hvilken virkning har den?
 • Hvilke virkemidler er brukt i tegningene? Se på fargebruk, kontraster (for eksempel i størrelse og form), utsnitt og perspektiv.
 • Hvilke virkemidler bruker tegneren Svein Nyhus for å få fram Bojs opplevelse av Sinna Mann?
 • Gjentakelser framhever og forsterker det vi sier. Hvilke gjentakelser finner du? Hvilken virkning har de?
En mann med dressbukse, hvit skjorte, rød sløyfe og bukseseler strekker armene ut til siden. En svart skyggemann vokser ut av brystet på han. Stillbilde fra animasjonsfilmen «Sinna Mann».

Oppgave B

Del 1: Utforsk et nytt fortellegrep

Skriv en fortsettelse av Sinna Mann sett gjennom øynene til en av disse personene:

 • mora
 • faren
 • kongen


Tenk over hvilke fortelletekniske grep du kan gjere for å holde spenningen oppe. Det kan for eksempel være

 • å fortsette på historien, i kronologisk rekkefølge
 • å starte med tilbakeblikk eller gå fram i tid
 • å begynne midt i en episode (in medias res)

Hvordan forandrer historien seg når du skifter forteller? Skjer det noe med dramaturgien (oppbygningen)?

Del 2: Legg til passende virkemidler

Se for deg at du får i oppdrag å lese inn den nye historien din. Det ferdige produktet skal bli en lydbok for barn. Hvilke virkemidler ville du ha brukt for å skape bilder i hodet på lytteren? Lydlige virkemidler du kan bruke, er for eksempel

 • stemmer og replikker (innlesingen, tempo, stemmer)
 • lydeffekter
 • miljølyder
 • musikk
 • stillhet/pauser

Spill av lydfortellingen din i klassen. Hvilke fortellegrep likte dere best / synes dere var mest kreative hos de andre? Hvilke virkemidler synes dere fungerte bra?

Relatert innhold

Norsk animasjonsfilm av filmskaper Anita Killi om vold i nære relasjoner. Filmen er basert på en billedbok av Gro Dahle og Svein Nyhus.

Lyd kan skape bilder eller være med på å fylle ut de bildene du ser. Her kan du lære hvordan lyd kan brukes som virkemiddel i ulike medieproduksjoner.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 02.12.2020

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler