Hopp til innhold

Fagstoff

Virkemidler i en flerkameraproduksjon

Klipperytme, kamerabevegelse, scenografi og lyssetting er sentrale virkemidler i flerkameraproduksjoner. Valg av virkemidler vil være avhengig av hvilken type produksjon det er snakk om.
VG-lista-konsert på Rådhusplassen 2013. Her popgruppa "The Wanted". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alt etter hvilken type flerkameraproduksjon man lager, brukes virkemidlene ulikt. I en konsertproduksjon benyttes ofte en kjapp klipperytme. Her tar man gjerne i bruk varierte kamerabevegelser og raske vekslinger mellom nærbilder av artister og totalbilder av scenen og publikum.

En nyhetssending, derimot, er mer statisk, med roligere overganger og kamerabevegelser. Kjapp klipperytme og kreative kamerabevegelser kan ta fokuset bort fra budskapet i en nyhetssending.

Også scenografi og lyssetting vil være forskjellig for ulike typer produksjoner.

Klipperytme

Klipperytmen i en flerkameraproduksjon er med på å styre hvordan vi opplever produksjonen. Når en situasjon beskrives ved hjelp av totalbilder som står lenge på skjermen, blir opplevelsen annerledes enn dersom man bruker en serie med kjappe nærbilder. Da stiger pulsen og spenningen.

Bildeutsnitt

I opptaksfasen klippes det mellom ulike bildeutsnitt. Et heltotalbilde gir oversikt over omgivelsene og situasjonen. Nærbilder av et ansikt avslører følelser og brukes ofte til å vise hvordan en person reagerer på det som skjer.

Kamerabevegelse

I en flerkameraproduksjon benyttes ulike kamerabevegelser. Som du kanskje allerede vet, kan kameralinsen bevege seg horisontalt – panorering, eller vertikalt – tilting. En panorering kan gi en oversikt over en situasjon, eller følge en bevegelse sideveis. En tilt kan for eksempel brukes til å vise høyde eller til å avsløre et fenomen. Kamerakjøring og bruk av kran benyttes også som effekter i flerkameraproduksjoner.

Scenografi

Scenografien bidrar til å underbygge og forsterke budskapet og handlingen i produksjonen. Når en jobber med scenografi i en flerkameraproduksjon, er fokuset å skape et helhetlig visuelt uttrykk. Bestemte valg av farger, materialer og bakgrunnskulisser vil skape ulike uttrykk i studio.

Lyssetting

Gjennom bruk av lyssetting skaper man ulike stemninger. Motiver og kontraster kan framheves. Prinsippene i 3-punkts lyssetting egner seg godt som utgangspunkt for lyssetting i flerkameraproduksjoner.

Husk likevel at med flere mennesker i studio må du være oppmerksom på at lyset fordeles jevnt slik at ingen ansikter havner i skyggen. Avhengig av hvordan studio er bygget opp, størrelsen det har, og antall mennesker som er til stede samtidig kan det være nødvendig med flere lamper.

3-punkts lyssetting

3-punkts lyssetting med hovedlys, utfyllingslys og hårlys regnes for å være den mest grunnleggende lyssettingen.

  • Hovedlys: Velg først en lysretning og sett opp hovedlyset derfra. Det skal stå ca. 30 grader til siden for aksen og 30 grader vertikalt.
  • Utfyllingslys: Utfyllingslyset setter du slik at du ikke får for mye skygge. Sett det på motsatt side av aksen og gjerne litt lavere enn hovedlyset.
  • Hårlys: Hårlys kan bidra til å skille ut personen fra bakgrunnen. Det setter du på samme side som hovedlyset, maks. 45 grader bak hovedlyset.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 09.05.2018

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler