Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samme budskap – andre virkemidler

I denne oppgaven skal du øve deg på å fortelle en historie i en annen sjanger og med andre virkemidler enn originalfortellingen. Oppgaven passer godt i samarbeid mellom norsk og mediefag.

Oppgave 1: Beskriv handling og budskap

Se Christopher Nielsens kortfilm Rulletrappen (2014).

  1. Beskriv handlingen i filmen ved hjelp av ti viktige stikkord. Disse stikkordene skal du bruke seinere i egen produksjon.
  2. En filmskaper bruker ofte filmen til å gi uttrykk for egne tanker om tilværelsen. Hvordan tolket du budskapet filmskaperen kommer med i denne kortfilmen?

Oppgave 2: Fortell historien på en ny måte

Nå skal du lage en ny fortelling ved hjelp av andre fortellemåter og virkemidler. Men budskapet skal være det samme som i kortfilmen. Nå har du bruk for stikkordene du skrev da du så filmen.

Du kan velge mellom følgende sjangre:

  • blogginnlegg
  • muntlig eller skriftlig kåseri
  • hørespill

Sett deg godt inn hva sjangeren innebærer og hvilke virkemidler du har til rådighet i denne sjangeren, før du lager fortellingen.

Oppgave 3: Vurder og diskuter

Framfør fortellingene i klassen. For hver framføring gir to elever tilbakemelding på noe som er bra, og én elev tilbakemelding på noe som kunne ha vært bedre.

Diskuter til slutt:

  • Har dere oppfattet budskapet i kortfilmen Rulletrappen på samme måte? Hvorfor? Hvorfor ikke? Diskuter dere fram til et omforent budskap.
  • Hva tenker dere om problemstillingen Nielsen tar opp i kortfilmen?

Relatert innhold

Petit og kåseri er subjektive tekster med muntlig preg. Tekstene har ofte en humoristisk undertone.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 22.02.2021

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler