Hopp til innhold

Fagstoff

Fortelleteknikker og virkemidler i medieuttrykk

Du legger til en skingrende lyd for å skremme, og starter filmen med en dramatisk åpning. Når du vet hvordan du bruker virkemidler og fortelleteknikker i ulike medieuttrykk, kan du styre kommunikasjonen dit du vil.

I starten av videoen «Fortelletekniske grep i medieproduksjon» ser vi et klipp fra NRK Super-serien ZombieLars. En gutt kaster seg ut av et vindu i en blokk, men skader seg ikke. Dette er et fortelleteknisk grep som er gjort for å vekke en ung målgruppe som raskt mister interessen. Lyden av en gutt som treffer asfalten, er ett av virkemidlene som brukes for å forsterke dramatikken i scenen. Åpningen, eller anslaget, skal gi seerne lyst til å se mer.

Når du går i gang med en medieproduksjon, må du finne ut hva du vil oppnå med produksjonen din. Dette bestemmer hvilken fortelleteknikk og hvilke virkemidler som kan passe.

Du bør tenke gjennom dette:

 • målgrupper
 • formålet for budskapet
 • kanal/plattform
 • sjangerkonvensjoner
 • medietyper du bruker (tekst, lyd, bilde, video, grafisk, interaktivitet)

Hva er fortelleteknikk?

Fortelleteknikk handler om måten du forteller på. Begrepet kan forklares som framgangsmåten du bruker når du har noe du vil formidle. I mediefaget handler det om hvordan du bygger opp innholdet ditt, og hvem du lar fortelle. En nyhetssending starter gjerne med den viktigste saken først. En spillefilm kan begynne med et tilbakeblikk.

Her er flere fortelletekniske grep som brukes av mediene:

 • starte midt i en handling (in medias res)
 • begynne med slutten
 • starte med et anslag
 • avslutte med en cliffhanger
 • bruke ulike fortellere
 • kronologisk handling (fra a til å)
 • multilineære handlinger

Hva er virkemidler?

Medieprodusenter benytter seg av virkemidler for å fange og holde på interessen til mottakerne. I mediefaget bruker vi visuelle og audiovisuelle virkemidler for å oppnå ulike effekter.

Bilde av skyggen av en innbruddstyv som nærmer seg en dør. Foto.

Visuelle virkemidler er det vi kan se med øyet. Audiovisuelle virkemidler betyr at du bruker både ører og øyne for å motta budskapet.

Virkemidler som brukes i ulike medieuttrykk, finnes blant annet i

 • språkbruken (ordvalg, overdrivelser, symboler)
 • grafiske elementer (former, fonter, størrelse, kontraster)
 • farger og lyssetting (mørk, lys)
 • scenografien (uttrykket, iscenesettelsen)
 • kamerabruken (utsnitt, perspektiv)
 • klipperytmen (rask, langsom)
 • lydbildet (musikk, lydeffekter, miljølyd)

Lek med fortelleteknikk og virkemidler

Vi bruker gjerne fortelleteknikker og virkemidler som er typiske for det medieuttrykket vi skal produsere, og som tilhører sjangeren vi produserer i.

 • I en skrevet nyhetsartikkel bruker vi et nøytralt og objektivt språk og starter med det viktigste først.

 • Reklamefilmskaperen legger på lys- og lydeffekter for å påvirke med budskapet sitt.

Jo bedre du kjenner utstyr og programvare, jo bedre mestrer du kommunikasjonen i de medieuttrykkene du lager.

Noen ganger kan det være spennende å bryte med kjent praksis. Når du har fått mer trening i å lage medieuttrykk, kan du utforske og teste nye metoder i bruken av fortelleteknikker og virkemidler.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 24.11.2020

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler