Oppgave

Økologisk Mat AS

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Økologiske råvarer. Foto  Habibsa Amouleb driver Økologisk Mat AS.

Her er et utdrag fra resultatregnskapet for 1. halvår 2015:

 Salgsinntekter

 kr 1 700 000

 Varekostnader

 kr 800 000

 Bruttofortjeneste

 kr 900 000

 

 

 Faste kostnader:

 

 Lønn

 kr 500 000

 Husleie

 kr 100 000

 Reklame

 kr 50 000

 Avskrivning

 kr 70 000

 Andre driftskostnader

 kr 25 000

 Sum faste kostnader

 kr 745 000

 

 

 Resultat

 kr 155 000

 

Habibsa vil sette opp resultatbudsjettet for 1. halvår 2016 og har hentet inn følgende informasjon: Markedet er i tøff konkurranse, derfor vil hun senke prisene slik at bruttofortjenesten går ned til
40 %.

Salgsinntektene skal øke med 15 %. Lønningene skal gå opp med 2 %. Husleien er kr 20 000 per måned. Andre driftskostnader skal øke med 10 %.

På grunn av økt konkurranse i markedet ønsker Habibsa å satse mer på reklame. Reklame skal utgjøre 5 % av budsjetterte salgsinntekter i 2016. Avskrivningene forblir uendret.

Oppgaver

  1. Sett opp resultatbudsjettet for 1. halvår 2016.
  2. Kommenter forventet resultat.

Fasiten ligger vedlagt her.