Fagstoff

Hundepensjonatet Pasja

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hundepensjonat. Foto.   

Nina og Elin skal drive hundepensjonatet Pasja fra 01.01.16. De har kjøpt inventar for kr 25 000 og har kr 2 000 i kontanter. Nina og Elin har investert sparepengene sine, kr 30 000, i bedriften. De har lånt kr 15 000 fra banken, resten er bankinnskudd.

A. Sett opp balansen per 01.01.16.

I tillegg til balansekontoene har Nina og Elin disse kontoene.

  • Salgsinntekter
  • Markedsføringskostnader
  • Husleie
  • Rentekostnader

I januar 2016 har hundepensjonatet disse forretningstilfellene:

  2.1. Betalt husleie over bank kr 2 000

  4.1. Kontant salg av pensjonattjenester kr 1 500

  7.1. Betalt for digital markedsføringskampanje våren 2016 over bank: kr 5 000

  8.1. Betalt avdrag og renter på banklån over bank: avdrag kr 2 000, renter kr kr 1 000

 14.1. Mottatt over bank for salg av pensjonattjenester kr 4 000

 17.1. Kjøp av hundeutstyr kontant kr 2 000

 21.1. Satt inn kontanter i banken kr 1 000

 27.1. Salg av hundepensjonattjenester kontant kr 3 000

 

B. Registrer forretningstilfellene for januar 2016. Start med bilag nr. 1.

C. Avslutt regnskapet per 31.01.16.

D. Sett opp balansen per 31.01.16 og resultatregnskapet for januar 2016.

E. Forklar endringen i egenkapital i januar 2016.

 

Fasit finner du her.