Hopp til innhold

Fagstoff

Kontoer i regnskapet

Her skal vi se hvordan de ulike postene i regnskapet får tildelt kontoer, med navn og kontonummer. Vi skal også lære om kontoplan.
Et par briller ligger på et regnskapsark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kontoplan

Oversikten over alle kontoene kaller vi kontoplan. Den gir en systematisk oversikt over hvor vi skal føre bilagene. Kontonumrene er ekstra viktige når vi skal føre regnskap på data.

Vi skiller mellom kontoer som hører hjemme i resultatregnskapet og i balansen. Vi gjør det ved å bruke såkalte kontoklasser:

  • Klasse 1: Eiendeler
  • Klasse 2: Egenkapital og gjeld
  • Klasse 3: Inntekter
  • Klasse 4: Varekostnader
  • Klasse 5: Lønn
  • Klasse 6: Administrative kostnader
  • Klasse 7: Administrative kostnader
  • Klasse 8: Renter, finans og skatt

Som du ser, er klassene 1 og 2 knyttet til balansen, mens klassene 3–8 er knyttet til resultatregnskapet. Nummeret på kontoklassen utgjør det første sifferet i et kontonummer som normalt har fire siffer. For eksempel er alle 3000-kontoene ulike typer inntektskontoer.

Kontoklasser

Nedenfor følger en oversikt der vi har satt kontoklassene i et system:

balanse

Debet

Kredit

Eiendeler

Egenkapital
og gjeld

Klasse 1

Klasse 2


Resultat

Debet

Kredit

Kostnader

Inntekter

Klasse 4: Varekostnader

Klasse 3: Inntekter

Klasse 5: Lønn

Klasse 6: Administrative kostnader

Klasse 7: Administrative kostnader

Klasse 8: Renter, finans og skatt

Nedenfor har vi satt inn diverse kontoer med navn og nummer.

Balanse

Debet

Kredit

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Kontonummer

Kontonavn

Kontonummer

Kontonavn

1200

Inventar

2000

Egenkapital

1230

Varebil

1460

Varelager

2200

Gjeld

1920

Bank


Resultat

Debet

Kredit

Kostnader

Inntekter

Kontonummer

Kontonavn

Kontonummer

Kontonavn

4300

Varekost

3000

Salg

5000

Lønn

6300

Husleie


6800

Telefonkostnad

Norsk Standard kontoplan

Norske bedrifter bruker stort sett en standard kontoplan som kalles Norsk Standard kontoplan (NS 4102). Ved hjelp av lenken henter du fram et eksempel på en enkel kontoplan. Hvor mange siffer er det i hvert kontonummer?

Hvordan kontoplanen er bygd opp

1 Eiendeler (klasse)

12 Transportmidler (gruppe)

123 Biler (undergruppe)

1231 Bil 1

1232 Bil 2

Her ser du kontoklasse 1, eiendeler, men vi bruker også kontogrupper (i dette tilfellet kontogruppe 12 for transportmidler). En godsbil er en eiendel som hører hjemme i klasse 1. Videre hører den hjemme i gruppe 12, som er transportmidler, og i undergruppe 123, som er biler. Én bil kan da få kontornummeret 1231, en annen 1232 osv.

En annen kontogruppe kan være 14. Klasse 1 er eiendeler, mens kontogruppe 14 gjelder varelager.

Nedenfor viser vi noen av de mest brukte kontogruppene:

balanse

Debet

Kredit

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Kontogruppe-nummer

Kontogruppe-
navn

Kontogruppe-nummer

Kontogruppe-
navn

11

Bygg

20

Egenkapital

12

Varer og driftsmidler

21

Forpliktelser

14

Varelager

22

Langsiktig gjeld

15

Kundefordringer

23-29

Kortsiktig gjeld

resultat

Debet

Kredit

Kostnader

Inntekter

Kontogruppe-nummer

Kontogruppe-
navn

Kontogruppe-nummer

Kontogruppe-
navn

43

Varekost

30

Salg

50

Lønn

36

Husleieinntekter

63

Husleie


68

Telefonkostnad

81

Rentekostnader

80

Renteinntekter

Det er til stor hjelp å følge en slik standard når vi skal føre regnskap. Vi kan registrere kontoplanen i et regnskapsprogram. Ved å bruke riktig konto blir bilaget (hendingen) styrt inn på rett plass i regnskapet. På den måten blir en rapport (utskrift) over resultatregnskapet eller balansen korrekt. Det vil si at alt kommer i riktig rekkefølge.

I et regnskapsprogram er det nummeret på kontoen som er viktigst, ikke selve navnet. Men det er lurt å bruke et kontonavn som gir deg best mulig informasjon om hvilken type konto det er snakk om.

I tillegg til at kontoene har nummer og navn, har de en kode for merverdiavgift, mva. (moms). På den måten sørger programmet for at vi får riktig merverdiavgift.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.10.2022

Læringsressurser

Regnskap