Hopp til innhold

Fagstoff

Budsjettkontroll

En sammenlikning mellom budsjett og regnskap kalles en budsjettkontroll. En slik kontroll bør gjennomføres hver måned.
Nærbilde av fingre som taster inn tall på en kalkulator.
Åpne bilde i et nytt vindu

Budsjett som et framtidsregnskap

De fleste bedrifter har behov for å planlegge. En av de viktigste måtene å planlegge på er å sette opp et budsjett for neste år. Et budsjett er en oversikt som viser hvordan vi håper og tror regnskapet vil se ut neste år.

La oss si at det gikk akkurat slik vi håpet da vi satte opp budsjettet for neste år. Budsjettet vårt ville da vært helt likt det regnskapet vi førte måned for måned.

I virkeligheten vil det nok aldri skje. Men vi skjønner at budsjettet er et slags framtidsregnskap. Store bedrifter utarbeider budsjettet for neste år i perioden august–oktober, mindre bedrifter i perioden november–desember.

For å kunne sammenlikne budsjettet med hvordan det faktisk går måned for måned, må vi budsjettere på alle de kontoene vi normalt fører på.

Budsjettkontroll

En sammenlikning mellom budsjett og regnskap kalles en budsjettkontroll. En slik analyse bør gjennomføres hver måned. Bare på den måten kan vi sette i verk tiltak for å rette opp situasjonen. Finner vi ikke avvikene før mot slutten av året, har vi liten eller ingen mulighet til å kunne rette opp der vi kom skeivt ut.

Det finnes flere typer budsjett, men det vanligste og mest nødvendige er resultatbudsjettet. Når året er omme, kan vi sette opp en sammenlikning mellom resultatbudsjettet og det faktiske resultatregnskapet for hele året og få fram de totale avvikene. Den analysen hjelper oss til å planlegge og budsjettere for neste år.

Et eksempel

Budsjettet er et av de viktigste verktøyene til å kunne få en god økonomistyring av bedriften. Nedenfor gir vi et eksempel på en budsjettkontroll.

  • Hvordan har planen slått til for denne bedriften?
  • Kan du finne ut hvordan vi har regnet ut avvikene i prosent?

budsjettkontroll

Kalkulasjon

Regnskap i kroner

Budsjett i kroner

Avvik i kroner

Avvik i prosent

Varesalg

50 000

45 000

5 000

11,1 %

Varekostnader

30 000

26 000

-4 000

-15,4 %

Bruttofortjeneste

20 000

19 000

1 000

5,3 %

Lønn

8 000

7 800

-200

-2,6 %

Arbeidsgiveravgift

1 120

1 092

-28

-2,6 %

Strømkostnader

1 000

1 200

+200

+16,7 %

Husleie

2 000

2 050

+50

+2,4 %

Avskrivninger

1 200

1 400

+200

+14,3 %

Rentekostnader

1 000

800

-200

-25,0 %

Sum indirekte kostnader

14 320

14 342

+22

+0,2 %

Resultat

5 680

4 658

1 022

21,9 %

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 13.05.2022

Læringsressurser

Regnskap