Hopp til innhold

Fagstoff

Regnskapsavslutning

De fleste bedrifter foretar en regnskapsavslutning hver måned. Etter at året er slutt, følger årsavslutningen. Den er mer krevende enn månedsavslutningene, men alle regnskapsavslutningene er viktige for at vi skal kunne følge den økonomiske utviklingen.
Regnskapsfører med mange permer på kontoret. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fasene i regnskapsavslutningen

Årsavslutningen er et av de viktigste kravene i regnskapslovgivningen.

Arbeidet med årsavslutningen kan deles i tre faser:

  • kontroll av at alle bilag er med, og at alt er ført riktig
  • kontroll av at alle inntekter og alle kostnader er ført i riktig periode
  • beregning av skatten og en avgjørelse om hva vi skal gjøre med overskuddet eller underskuddet

Kontroll av at alle bilag er med, og at alt er ført riktig

Vi kan selvsagt ikke kontrollere hvert eneste bilag, men ved hjelp av teknikker som vi kaller avstemminger, kan vi finne de fleste feil.

Den viktigste avstemmingen er bankavstemmingen. Her kontroller vi alt vi har ført på bankkontoen vår, mot det banken har ført. Vi huker av post for post. Dersom vi oppdager at banken har ført bilag som vi ikke har ført i vårt regnskap, må vi finne årsaken til det. Er grunnen at vi har glemt å føre bilaget, må vi føre det nå. Etter at vi har gjennomført hele kontrollen og gjort eventuelle rettinger, skal vi ha samme saldo som banken har.

Hvis vi følger opp avstemminger gjennom hele året, blir ikke årsavslutningen så krevende.

Kontroll av at alle inntekter og alle kostnader er ført i riktig periode

Kontroll av at alle inntekter og kostnader er ført i riktig periode, kaller vi periodisering. Vi skal ikke gå nærmere inn på det her. Men vi kan nevne at når vi kjøper inn noe, for eksempel varer for videresalg, kalles det en utgift. Når vi finner ut hvor mye vi har brukt (forbrukt eller levert til kundene), har vi funnet kostnaden i perioden.

Beregning av skatten og en avgjørelse om hva vi skal gjøre med overskuddet eller underskuddet

Skatten må beregnes. For store bedrifter er dette vanligvis så krevende at det er som gjør beregningene. For et lite firma er arbeidet relativt enkelt.

Dernest kommer spørsmålet om et eventuelt overskudd skal utbetales til eierne som utbytte, eller om det skal bli stående i bedriften. Beholder vi overskuddet i bedriften, øker vi egenkapitalen.

Framgangsmåten

Vi skal nå se hvordan vi avslutter kontoene etter at vi har gjennomført de tre punktene foran.

En "rå" summering av alt som er ført i debet og kredit på hver konto i en periode, kaller vi råbalanse. Råbalansen til blomsterbutikken står øverst i tabellen.

For plassens skyld har vi samlet alle faste kostnader i en konto. Vi har også slått sammen alle eiendeler i en konto, og vi har slått sammen lån og leverandørgjeld som gjeld.

Under hvert punkt viser vi de radene som gjelder selve punktet.

1. Råbalansen må være summert.

Råbalanse

Eiendeler

Egenkapital

Gjeld

Salg

Varekostnader

Faste kostnader

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Råbalanse

253 29453 987100 00035 000118 5002 000 0001 023 89723 897984 103

2. Finn saldoen på alle inntekts- og kostnadskontoene og før dem på raden Til/fra resultat "motsatt vei", slik at summen av debet og kredit på kontoene blir like stor. Før så disse saldoene over til oppstillingen for resultatregnskapet, som du finner i punkt 3. Legg merke til at vi følger det doble bokføringsprinsippet.

Til resultat

Eiendeler

Egenkapital

Gjeld

Salg

Varekostnader

Faste kostnader

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Råbalanse

253 29453 987100 00035 000118 5002 000 0001 023 89723 897984 103

Til/fra resultat

2 000 0001 000 000984 103

3. Finn resultatet i oppstillingen over resultatregnskapet og før det tilbake til raden Til/fra resultat mot egenkapitalen. Legg merke til at vi følger det doble bokføringsprinsippet.

Resultat

Kostnader

Inntekter

Debet

Kredit

Varekostnader

1 000 000

Salg2 000 000

Faste kostnader

984 103

Overskudd

15 897

Sum2 000.0002 000 000
Overføre overskuddet til balansen

Eiendeler

Egenkapital

Gjeld

Salg

Varekostnader

Faste kostnader

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Råbalanse

253 29453 987100 00035 000118 5002 000 0001 023 89723 897984 103

Til/fra resultat

15 8972 000 0001 000 000984 103

4. Finn saldoene på balansekontoene og før dem på raden Til balanse. Før dem mot balanseoppstillingen.

Til balanse

Eiendeler

Egenkapital

Gjeld

Salg

Varekostnader

Faste kostnader

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

Råbalanse

253 29453 987100 00035 000118 5002 000 0001 023 89723 897984 103

Til/fra resultat

15 8972 000 0001 000 000984 103

Til balanse

199 397115 89783 500

Sum

253 294253 294115 897115 897118 500118 5002 000 0002 000 0001 023.8971 023 897984 103984 103
Balanse

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Debet

Kredit

Eiendeler

199 397

Egenkapital115 897


Gjeld83 500

Sum

199 397199 397

Etter at årsavslutningen er gjennomført, har blomsterbutikken Beate det resultatregnskapet og den balansen som du ser ovenfor. Hvordan gikk det for Beate, synes du? Ser du at overskuddet er ført mot egenkapitalen, og at egenkapitalen dermed har økt tilsvarende?

En mer komplett oversikt

Nedenfor viser vi en mer komplett oversikt over resultatregnskapet og balansen. Her har vi ikke summert så mange poster mot en konto.

resultatregnskap

Kalkulasjon

Sum

Inntekter2 000 000

Varekostnad

1 000 000

Dekningsbidrag

1 000 000

Lønn

709 246

Husleie

120 000

Strøm

48 000

Telefon

18 000

Forsikring

10 000

Avskrivning

18 857

Innpakning/folie

50 000

Diverse kostnader

10 000

Sum faste kostnader

984 103

Resultat

15 897

balanse

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Debet

Kredit

Reklame

25 000

Aksjekapital115 897

Inventar

32 000

Langsiktig lån70 000

Datautstyr

25 000

Leverandørgjeld13 500

Kjølerom

50 000

Varelager

50 897

Bankinnskudd

15 000

Kassabeholdning

1 500

Sum

199 397199 397
CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 06.12.2017

Læringsressurser

Regnskap