Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Repetisjonsoppgave om balansen

I denne oppgaven skal du sette opp en balanse og finne egenkapitalen.
To forballspillere fra ulike lag står med hodene sammen og krangler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jørgen er valgt som kasserer i fotballgruppa til Friskis IL. Han ønsker å få oversikt over den økonomiske stillingen til laget. Han har samlet følgende informasjon:

  • Kontanter 7 400
  • Bankinnskudd 42 000
  • Lån i banken 85 400
  • Fotballutstyr 35 000
  • Gjeld til Sporten AS 12 000
  • Maskiner og inventar 60 000

a) Sett opp balansen for fotballgruppa, og finn egenkapitalen.

b) Gi en kort vurdering av økonomien.

c) Nevn kort hvordan egenkapitalen i en fotballklubb kan økes.

CC BY-SASkrevet av Heidi Bukten.
Sist faglig oppdatert 18.04.2018

Læringsressurser

Regnskap