Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Før regnskap for ByggMax

I denne oppgaven skal du føre regnskapet for ByggMax.
Mann i gul jakke, rød bukse og verneutstyr.
Åpne bilde i et nytt vindu

ByggMax har disse balansepostene per 1. mai 20xx:

Maskiner kr 300 000
Kontanter kr 5 000
Bankinnskudd kr 35 000
Egenkapital kr 150 000
Lån i bank kr 190 000

I tillegg til kontoene i balansen bruker bedriften disse kontoene:

Privatkonto
Rentekostnader
Maskin- og bilkostnader
Andre driftskostnader
Salgsinntekter

I mai 20xx har bedriften disse forretningstilfellene:

2.5 Avdrag på lånet kr 7 000
Renter kr 4 000
Sum kr 11 000
Betaler beløpet med giro
4.5 Betaler diesel kontant kr 1 600
7.5 Mottar med giro for byggeoppdrag kr 9 000
10.5 Tar ut av banken til eget privat bruk kr 7 000
13.5 Betaler telefonregning med giro kr 4 000
15.5 Mottar med giro for byggeoppdrag kr 14 000
22.5 Betaler reparasjon av maskin med giro kr 4 500
29.5 Mottar for bygging kontant kr 20 000
29.5 Setter inn på bankkontoen kr 6 000
29.5 Betaler diesel og olje kontant kr 3 000
30.5 Tar ut kontanter til eget bruk kr 5 000
30.5 Overfører saldo på privatkontoen til konto for
egenkapital kr ?

a) Opprett kontoer, skriv på kontonummer og før inn IB per 1.5.xx.

b) Før regnskapet for mai, og summer opp en råbalanse.

c) Sett opp en kontrollsummering av råbalansen for oppgaven (tips: alle kontoer på debetsiden i råbalansen summeres, og alle kontoer på kreditsiden i råbalansen summeres).

Relatert innhold

Her lærer du hvordan du foretar en årsavslutning i regnskapet. Årsavslutningen er et av de viktigste kravene i regnskapslovgivningen.

CC BY-SASkrevet av Heidi Bukten.
Sist faglig oppdatert 07.06.2018

Læringsressurser

Regnskap