Hopp til innhold

Fagstoff

Slik kan du brukerteste digitalt innhold

Lag bedre digitalt innhold! Godt forarbeid er viktig for å utvikle gode brukertester, og det er lurt å brukerteste underveis i produksjonsprosessen og å tilpasse innholdet til brukeren.
To personer sitter foran laptop og studerer skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne artikkelen lærer du mer om de tre viktige stegene i brukertesting av en digital løsning:

 • forarbeid

 • gjennomføring av testen

 • oppsummering av funn

1. Forarbeid

Hva skal du brukerteste?

Finn ut hva du ønsker å teste ut, og definer en rekke som brukeren skal gjøre på nettstedet, prototypen eller i skissen.

Hvordan forstår brukeren designet? Hva gjør brukeren for å få til ulike brukeroppgaver?

Noen brukeroppgaver du kan teste
 • Lag bruker på nettstedet.

 • Finn åpningstid og bestill bord.

 • Finn informasjon om hvem som står bak nettstedet.

 • Avbestill avisabonnementet.

 • Finn et billig mobilabonnement med mye data.

 • Bestill tre cheeseburgere og brus. En av cheeseburgerne skal være uten sylteagurk.

 • Sjekk hva du har lagt i handlekurven, og gå tilbake for å handle mer.

Roller i en brukertest

Det er vanligvis et team som brukertester. I bransjen er det ofte en egen testlab med et testrom der brukertesten foregår, og et observatørrom ved siden av der flere personer sitter og observerer skjermen samtidig som testen pågår.

Det er tre viktige roller i en brukertest:

 • leder testen

 • er personen som skal brukerteste løsningen

 • følger med på brukertesten fra litt avstand

I testrommet er det et bord og stol til testpersonen, en stol til testlederen som sitter ved siden av brukeren, og en plass til observatøren som sitter litt lenger bak. Hvis det er mulig, er det en fordel at brukeren har egen pc eller mobil som han eller hun er vant til å bruke. Hvis dette ikke er mulig, må du skaffe en enhet som testpersonen kan bruke.

Enkle brukertester kan du gjøre i farta der du finner mange mennesker, som på en togstasjon, på et kjøpesenter, i skolekantina eller på et venterom. Slike kjappe brukertester kalles geriljatesting.

Gutt og jente ser på dataskjerm som gutten bruker. I bakgrunnen sitter en annen gutt med notatblokk og følger med på skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag testscript

Før brukertesten starter, må teamet lage et med manus, brukeroppgaver og informasjon om hva som skal skje i testen. De må finne ut hva de vil teste ut. Teamet må avklare hvilket utstyr som blir brukt, og hvor testen skal være. Det er lurt å samarbeide om et testscript for å få mange ulike innspill og perspektiver.

Det er lurt å gjøre en pilottest av testen med en person før selve brukertesten. Pilottesten kan hjelpe teamet å justere testoppgavene.

I filen under finner du eksempel på et testscript til brukertest av en prototype av appen til en kleskjede.

Filer

2. Gjennomføring av brukertesten

Det er viktig å få fram at det ikke er brukeren som blir testet, men hvordan løsningen er å bruke for forskjellige brukere.

Informasjon og samtykke

Testleder starter med å innlede og informere om testen. Det er viktig å få testpersonen til å føle seg velkommen og komfortabel i situasjonen.
Understrek at det er selve løsningen og hvordan den fungerer som blir testet, ikke hvor "smart" testpersonen er. Betrygg testpersonen.

Målet er å lage en så god løsning som mulig, og da er det viktig at testperson er ærlig og rett fram og ikke pakker inn mulige problemer for å være snill eller høflig.

Brukeren skal samtykke til testen i forkant og må kunne avbryte brukertestinga når som helst hvis hen ønsker. Dersom testpersonen samtykker, kan dere gjøre skjermopptak av brukertesten for å kunne studere brukertesten nøye i ettertid.

Samtykkeskjema

Å samtykke betyr at man gir tillatelse til noe eller aksepterer noe. I brukertestingsammenheng betyr det at brukerene skal bestemme om de vil delta i en brukertest.

Utform et samtykkeskjema som passer til den aktuelle brukertesten.

I et samtykkeskjema må det følgende komme fram:

 • hva de gir samtykke til

 • om det blir gjort opptak av brukertesten

 • at det er frivillig å delta, og at testpersonen kan trekke seg underveis eller i ettertid

 • en formulering om at testpersonen samtykker og et felt der hen kan skrive under

Gå gjennom samtykkeskjemaet og vær sikker på at testpersonen forstår det godt før hen skriver under. Hvis testpersonen ikke samtykker, avslutter du testøkten på en profesjonell måte og finner en ny testperson.

Brukertest av løsning

Testleder leder testen som den er beskrevet i testscriptet, og gir brukeroppgaver til testpersonen.

Observer testpersonen så naturlig som mulig. Testleder skal ikke forklare hvor hen skal trykke eller finne innholdet. Be testpersonen om å tenke høyt når hen navigerer. Observatøren noterer underveis mens testen pågår. Følg nøye med, og prøv å forstå hvordan testpersonen bruker og forstår sida.

Dersom testpersonen ikke får til oppgaven eller ikke finner fram til det hen skal, går du bare videre med neste brukeroppgave. Det kan være en indikasjon på at løsningen ikke er intuitiv nok å bruke.

Avslutning

Når testpersonen har gjort brukeroppgavene og selve testen er over, kan testlederen stille noen mer generelle spørsmål. For eksempel:

 • Hvordan er det å bruke løsningen?

 • Hva er lett, og hva er vanskelig med løsningen?

 • Har du noen innspill og forslag som kan gjøre løsningen bedre?

 • Har du noen andre tilbakemeldinger?

 • Hvordan har du opplevd denne brukertesten?

Når disse spørsmålene er besvart, runder testleder av og avslutter brukertesten.

To personer ser på en skisse av en app på en laptop. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

3. Oppsummering av funn

De som har vært til stede i testteamet under testen, snakker sammen om observasjonene sine etterpå. Lag en liste over ting som er oppdaget under testen. Sorter ut problemer, og prioriter hva det er viktigst å gjøre noe med først. Noen problemer er kritiske, og disse må dere utbedre snarest. Andre problemer kan være uheldige, men til å leve med.

Problemer som er enkle å fikse og krever lite ressurser for å løse, kaller vi lavthengende frukt. Selv om det kan være enkelt å fikse, må det ses i sammenheng med de øvrige funnene. Alvorlige problemer må ha førsteprioritet.

Hvor mange bør brukerteste en løsning?

Brukeropplevelsesekspert Steve Krug peker på at det er viktig å teste tidlig, og at det er bedre å teste med én person tidlig i prosessen enn mange sent i prosessen.

En annen brukeropplevelsesekspert, Jakob Nielsen, anbefaler å brukerteste på fem personer, og det baserer han på en undersøkelse han har gjort, som viser at 80 prosent av feilene blir oppdaget når fem personer har brukertestet en løsning.

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold anbefaler brukertester med tre eller fire personer på ulike tidspunkter i en utviklingsprosess, heller enn å ha en stor test med mange som brukertester på samme tidspunkt.

Ut fra dette vet du at det er bedre med én enn ingen, og at det kan være lurt å teste i flere faser av en utviklingsprosess. Tester du med fem personer, vil du ha lokalisert de aller fleste feilene. Du vet også at det er bedre å teste tidlig enn sent i prosessen.

Vil du vite mer om ...

Observatørrom

Profesjonelle testlaber har gjerne et observatørrom med et team som følger brukertesten digitalt. De ser det som skjer på skjermen, og hører samtalen mellom testleder, testperson og observatør. I noen tilfeller kan personene i observatørrommet også se opptak av testrommet eller se inn gjennom en speilvegg.

I skolesammenheng kan det være realistisk med en bruker som er testperson, en testleder og en observatør, og å droppe observatørrom i tillegg.

Tips: Prøv observatørrom i klassen

Første gang klassen skal prøve brukertesting av digitale løsninger, kan lærer og to elever modellere en brukertest. Lærer er testleder, elevene er testperson og observatør.

De går på et eget rom og kobler til et digitalt møte som de sender til klasserommet. De gjennomfører brukertesten med introduksjon, brukertest av løsning og avslutning.

På klasserommet ser elevene skjermen og hører samtalen som pågår på testrommet.

Klassen blir også observatører og noterer det de observerer. Elevene må skille mellom det som er observasjoner og sitater, og det de selv tenker eller kommer på underveis.

Etter brukertesten snakker klassen sammen om det de har observert og tenkt gjennom brukertesten. Læreren kan samle kommentarer og innspill på tavla, og elevene kan diskutere disse.

Møterom med seks unge personer som diskuterer. I bakgrunnen en storskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fjerntesting

Det er også mulig å brukerteste uten at bruker og testperson er på samme sted. Dette kalles fjerntesting.

Du kan ha et nettmøte med bruker der du ser skjermen, gir brukeroppgaver og observerer hvordan brukeren bruker løsningen. Det kalles moderert fjerntesting.

Det går også an å lage program med en forhåndsdefinert test som brukeren klikker seg gjennom, eller be brukere gjøre skjermopptak av at de prøver en digital løsning, skisser eller prototype. Det kalles umoderert fjerntesting.

Du får flere tips til måter du kan brukerteste på en enkel og rimelig måte på i videoklippet Enkel og effektiv brukertesting – med Ida Aalen (Vimeo).

Hugging-metoden

En enkel måte å filme brukertesting av en digital løsning på en mobil på, er å ved å bruke . 17 minutter ute i filmen som er nevnt i forrige avsnitt, kan du se denne metoden demonstrert.

Ved hugging-metoden gjør vi opptak med datamaskinen mens brukertesten pågår. Skjermen på datamaskinen vendes mot tastaturet og filmer mobilen og hendene til testpersonen mens vi gjør opptak.

Det ser ut som testperson omfavner datamaskinen, og det er derfor metoden kalles hugging.

Testperson gjør brukeroppgaver, og testleder gir oppgaver.
Det er verdifullt med opptak i tillegg til selve brukertesten fordi du og andre i teamet kan studere brukertesten nøye i ettertid.

Kilder

Krug, S. (2014). Don't make me think Revisited. A Common Sense Approach to Web and Mobile Usability. New Riders Publishing.

Toftøy-Andersen, E. & Wold, J. G. (2011). Praktisk brukertesting. Cappelen Damm akademisk.

Aalen, I. (2017). Enkel og effektiv brukertesting – med Ida Aalen (Webdagene 2017) [Video]. https://vimeo.com/239102777?embedded=true&source=video_title&owner=7270851

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 07.01.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid