Hopp til innhold

Oppgave

Varmekart: Hvor klikker brukerne?

Studer et varmekart (heatmap) av ei nettside og se hvor brukerne klikker. Forstår brukerne designet, og hva er de mest interessert i på nettsida?

Nettside fra NDLA med varmekart som viser hvor brukerne trykker mest ved bruk av ulike farger. Skjermbilde.

Varmekartet viser hva som blir trykket mest på. Bokser i midten har en tydelig rødfarge, det betyr at de blir trykket ofte på.

Tilgjengelighet

Denne oppgaven er vanskelig å besvare for personer med synshemming og for fargeblinde personer.

En annen ressurs som kan være aktuell å jobbe med i stedet, er artikkelen Bruk målinger og brukerrespons for å forbedre et nettsted.

En sirkel med ulike farger. Til venstre grønt, blått og lilla, disse er plassert sammen, til høyre gult, oransje, rødt og rosa plassert sammen. Illustrasjon.

Ittens fargesirkel delt i varme og kalde farger

Et varmekart lar deg se hvordan brukeren bruker ei nettside. Gult, oransje, rødt og rosa er varme farger, og blå- og grønntoner er kalde farger. Det som er rødt på et varmekart, har svært mange klikk, oransje og gult har en god del klikk, og blått har noen klikk, men ikke så mange som de røde og gule områdene. Slik finner du ut hvordan brukere navigerer, og hva de trykker på.

Undersøk varmekartet

Skjermbildet nedenfor er fra faget samfunnskunnskap på NDLA.

  1. Hvilke elementer blir trykket på på sida?

  2. Hvor på sida er de mest populære elementene?

  3. Ser det ut som det blir trykket på noe som ikke er klikkbart? Hva er det, i så fall, og hvorfor tror du det skjer?

  4. Er det noe som ser trykkbart ut, som ikke blir trykket på? Hvorfor tror du det er slik?

  5. Oppsummer det du har observert på varmekartet, og svar på spørsmålene:

  • Har brukerne forstått designet?

  • Hva er de mest interessert i på nettsida?

Lang skrolleside inne på NDLA. Det er et varmekart som viser hvor nettbrukere trykker. Skjermbilde.

Skrolleside av varmekart tatt av programmet Hotjar

nettsida Hotjar kan dere prøve Hotjar varmekart og lese mer om hvordan man kan analysere varmekart. For å bruke dette verktøyet, må du registrere deg med egen e-postadresse. Vær oppmerksom på at tjenester med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Sist faglig oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs