Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du lære mer om

  • hva ei fokusgruppe og fokusgruppeundersøkelse er
  • hvordan profesjonelle jobber målgrupperettet og bruker fokusgruppeundersøkelser i programutvikling
  • hvordan du selv kan planlegge og gjennomføre fokusgruppeundersøkelser for å utvikle konsepter tilpasset målgrupper