Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Brukertest nettsida til en kleskjede

Lag testscript og gjennomfør brukertesting av nettsida til en kleskjede.
En person foran en laptop med nettside som viser klær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når ei nettside er utformet på en måte, forstår vi designet og greier å gjøre det vi går inn på nettsida for å gjøre.

Velg en kleskjede og gjøre en av nettstedet.

Disse ressursene kan være til hjelp i oppgaven:

1. Planlegg brukertest og lag testscript

Lag et som passer til testen, og som handler om det dere ønsker å finne ut av. Formuler spørsmål.

Dere kan bruke testscriptet til prototypen av en app for en kleskjede som utgangspunkt for testscriptet, og gjøre justeringer av det.

Filer

2. Gjennomfør brukertest

Fordel roller og ansvar i brukertesten og finn aktuell(e) (er). Det bør være minst en og en . Er dere flere personer i teamet, blir resten observatører.

Følg testscriptet og gjennomfør brukertesten. Hvis dere har tid og mulighet, kan dere gjøre flere brukertester med flere personer.

3. Oppsummer funn

Etter brukertesten går dere gjennom det dere har observert og notert. Se denne informasjonen opp mot det dere ønsket å finne ut.

  1. Hva er bra med nettsida, og hva er ikke fullt så bra?

  2. Hva sitter dere igjen med av kunnskap og erfaring om brukertesting?

  3. Har dere lik oppfattelse av hva som skjedde under brukertesten?

  4. Hva vil være viktigst å prioritere dersom dere skulle redesignet nettsida?

4. Juster testscriptet

Etter at dere nå har gjennomført brukertesten, går dere gjennom testscriptet.

  1. Hvordan har det fungert til å brukerteste ei kleskjede-nettside?

  2. Vil dere gjøre noen endringer på testscriptet hvis dere skal gjøre en brukertest igjen? Hvilke endringer, i så fall?

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 25.03.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid