Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer resultater for bruk av video

Observer funn gjort med videoanalyseverktøy, og vurder hvordan grafer og seertall utvikler seg i ulike videoer.

Oppgave 1: Filmen Algoritme for brunostskive (3:00)

 1. Se filmen og noter ned tidspunkt for hvor lenge du selv er interessert, og når du eventuelt vil begynne å spole i videoen eller stoppe den.

 2. Observer grafen over antall personer som ser filmen, og hvor lenge de ser på den.

 • Hvordan vil du beskrive grafen? Hvordan synes du seerresponsen er?

 • På hvilke tidspunkt avtar interessen litt, og hvorfor tror du det skjer?

En graf som går gradvis nedover med antall seere på x-aksen og tid på y-aksen. Til høyre en videorute med en mann og ei jente. Under står sammendrag av hvor lenge seerne har sett filmen: gjennomsnittlig er det sett 2 minutter av filmen, 1690 har sett 1 %, 1171 har sett 25 %, 1018 har sett 50 %, 961 har sett 75 % og 676 har sett 100 % av filmen. Skjermbilde.

Oppgave 2: Animasjon om steinalderen (3:32)


Se animasjonen og noter ned tidspunkt for hvor lenge du selv er interessert, og når du eventuelt vil begynne å spole eller stoppe videoen.

Observer grafen under som viser antall personer som ser på, og hvor lenge de ser på filmen.

 • Hvordan vil du beskrive grafen? Hvordan synes du responsen er?

 • På hvilke tidspunkt avtar interessen noe, og hvorfor tror du det skjer?

En graf som går gradvis nedover med antall seere på x-aksen og tid på y-aksen. Til høyre en videorute med et norgeskart. Filmen holder en høy andel av seerne lenge, godt over halvparten har sett den helt til den når 75 % av spilletida. I siste fjerdedel dropper noen flere seere ut. Skjermbilde.

Oppgave 3: Respons på opplæringsvideo

Under ser du skjermbilde av en graf som viser seerresponsen i en opplæringsvideo (tutorial). Videoen er 8:31 minutter lang, og seerne ser i gjennomsnitt 2:50 minutter av den, det er mange som ser bare litt av videoen. Videoen er ikke tilgjengelig, men det er likevel interessant å studere grafen.

 1. Når begynner interessen å droppe i videoen?

 2. Hvorfor tror du grafen hopper opp og ned og går høyere opp igjen noen steder?

 3. Mot slutten går videoen en god del opp, fra å ha ligget på cirka 15 prosent er det nå 40 prosent som ser på. Hvorfor tror du dette skjer?

 4. Hva kan være lurt å gjøre i opplæringsvideoer for å sikre at brukeren lett finner det hen lurer på?

YouTube-analyse med ganske kraftig fall nedover til det legger seg på cirka 15 prosent. Mot slutten går videoen opp mot 40 prosent. Skjermbilde.
Hvorfor går grafen brått opp helt til slutt?

Det er slik at mange kan ha problemer med å eksportere ut video, lyd og grafiske produkter til riktig format. Vi kan ikke levere prosjektfilen, vi må eksportere til mp3, WAV, .H264, PDF eller PNG og så videre.

Forklaringen på at grafen går så brått opp helt til slutt, er at elevene vil se hvordan de skal eksportere ut filen.

Grafen viser at elevene klikker seg litt bortover når de ser videoen, og grafen går opp og ned. Det kan tyde på at de ser etter bestemte ting i opplæringsvideoene. I opplæringsvideoer kan det vært nyttig å legge inn kapitler underveis med sentrale verktøy, da kan seeren enkelt finne fram til sentralt innhold.

YouTube-analyse med ganske kraftig fall nedover til det legger seg på cirka 15 prosent. Mot slutten går videoen opp mot 40 prosent. Skjermbilde.

Oppgave 4: Analyse av videoer


 1. Hvordan utvikler seertallene seg i undervisningsfilmene sammenliknet med opplæringsfilmene (tutorial)?

 2. Hvordan kan vi bruke analyseverktøy for å forstå og forbedre videoinnhold?

 3. Hva kan vi gjøre for å forbedre en film og for å få flere til å se mer av en film?

Ekstraoppgave: Studer analyseverktøy på videodelingstjeneste

Hvis du eller de du jobber sammen med, har en egen videokanal, kan dere gå inn i analyseverktøyet og studere et par av filmene. Hvis linja du går på, har sin egen videokanal, kan dere også gå inn i analyseseksjonen og se på den sammen på storskjerm.

 1. Før dere ser på tallene: Hva forventer du/dere er responsen er på filmene?

 2. Etter at du/dere har sett filmen: Hvordan utvikler seergrafene seg? Er det som forventet eller ikke?

 3. Ut fra den kunnskapen dere har: Hva kan gjøres for å få flere til å se mer av filmene?

Relatert innhold

Hvor mange ser hele videoen din, og når klikker seerne seg ut? Bruk analyseverktøy for å finne ut hva slags respons du får.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 12.02.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid