Hopp til innhold

Fagstoff

Håndsøm

Å kunne sy for hånd er en viktig del av tekstilhåndverk. Hva slags funksjon sømmen skal ha, avgjør hvilken type sting du bør velge. Her finner du instruksjonsvideoer der herreskredder Anders Storøygard gir deg innføring i ulike sømteknikker.
Attersting

Attersting gir en sterk og elastisk søm og brukes på samme måte som rett symaskinsøm.

Fallesting

Fallesting kalles også loresting. Det bruker du til å sy oppbrett på et plagg slik at stingene ikke vises fra rettsida av plagget.

Fellesting

Vi bruker fellesting til å sy ned en klippekant og sikre at den ikke rakner.

Forsting

Som navnet sier, brukes forsting til å feste for, men det kan også brukes til andre sømmer som ikke trenger å være sterke.

Heksesting

Heksesting kalles også kryssesting. Vi bruker denne sømteknikken til å holde to lag sammen eller til å sikre at en kant ikke rakner.

Kastesting

Kastesting eller overkasting brukes for å sikre at klippekanten ikke rakner.

Prikkesting

Prikkesting brukes til å sy stikninger fra rettsida av stoffet. Du kan gjøre sømmen nesten usynlig, eller du kan bruke prikkene dekorativt.

Regels

Regels fungerer som en knutekant. Den brukes til å forsterke stoffet der det kan bli stor belastning på plagget.

Her kan du repetere prikkesting.

Staffering

Staffering er små sidesting. De brukes til å feste en bretta kant til stoffet under. Du kan gjøre stingene nesten usynlige eller bruke dem til dekorative tverrstriper.

Stikning

Stikning brukes når vi skal sy gjennom tykke stofflag.

Stossing

Stossing er en sømteknikk vi kan bruke når vi skal lage en usynlig søm fra rettsida av stoffet.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 06.05.2022

Læringsressurser

Tekstile teknikker