Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikker er et resultat av kultur og tradisjoner og av hvilke råvarer man har hatt tilgang på der man har vokst opp. Matkulturen i et samfunn er i stadig endring – vi påvirker andre og blir påvirket selv. Vi spiser ikke det samme i dag som vi gjorde for 50 år siden.

Internasjonal matkultur

I et flerkulturelt samfunn vil du oppleve ulike matskikker. For å kunne tilrettelegge kostholdet for alle er det viktig at du har kunnskap om matvaner i ulike land. I dette emnet blir du kjent med matkulturen i flere land i Europa.

Læringsressurser

Internasjonal matkultur