Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Gruppeoppgave: matkulturer

Vi kan lære mye om andre mennesker, kulturer og land gjennom å se på hva de spiser.

Fire unge mennesker spiser middag på restaurant. Foto.

Oppgave 1

Hva er en matkultur?
Hvilke ulike matkulturer kan du finne her i Norge?

Oppgave 2

Del klassen i fire grupper. Hver gruppe trekker hvilken matkultur av Frankrike, Storbritannia, Italia eller Spania de skal utforske. Finn

  • korte fakta om landet
  • spesielle råvarer som dyrkes
  • tradisjonelle matretter

Oppgave 3

Finn fram til tre ulike retter fra det landet dere har trukket, finn oppskrifter og lag rettene på kjøkkenet. Gruppa presenterer oppgaven muntlig før dere smaker på rettene.

Sist faglig oppdatert 30.04.2021
Skrevet av Gro Birgitte Eriksson

Læringsressurser

Internasjonal matkultur