Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikker er et resultat av kultur og tradisjoner og av hvilke råvarer man har hatt tilgang på der man har vokst opp. Matkulturen i et samfunn er i stadig endring – vi påvirker andre og blir påvirket selv. Vi spiser ikke det samme i dag som vi gjorde for 50 år siden.

Norsk matkultur

Norsk tradisjonsmat har fra gammelt av vært preget av nøkternhet og god ressursutnyttelse. Etter slaktingen på høsten ble derfor maten konservert på ulike måter for å vare gjennom vinteren. En del av disse konserveringsmetodene er blitt en del av vår mattradisjon – som salting, tørking og røyking.

Læringsressurser

Norsk matkultur