Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikker er et resultat av kultur og tradisjoner og av hvilke råvarer man har hatt tilgang på der man har vokst opp. Matkulturen i et samfunn er i stadig endring – vi påvirker andre og blir påvirket selv. Vi spiser ikke det samme i dag som vi gjorde for 50 år siden.

Mat i ulike religioner

Norge er et flerkulturelt land, og du vil komme til å møte mennesker med ulike ønsker og behov for tilpasset mat.

Læringsressurser

Mat i ulike religioner