Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Organisering og betydning av arbeid

Hvordan organiserer vi arbeidslivet? Og har du tenkt over hva slags funksjon arbeid har i samfunnet? Å ha lønnsinntekt gir deg økonomisk sikkerhet og er også med på å bidra til verdiskaping i samfunnet. Vi skal se på både betydningen av arbeid og teorier for organisering av arbeidslivet.

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter