Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Bygg et tårn

I denne oppgaven skal dere prøve ut ulike måter å organisere arbeidet på, inspirert av organisasjonsteoretiske idéer.
Fire personer sitter i en liten robåt. Tre av dem ror, og en leder sitter foran og gir kommandoer til de andre gjennom en ropert. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

The Marshmallow Challenge

Arbeidsoppdraget er en variant av "The Marshmallow Challenge", som går ut på å bygge det høyeste spagettitårnet med en marshmallow på toppen. Denne oppgaven brukes gjerne i "team-building" i organisasjoner, som oppgave for å øve samarbeid, og for å bli kjent med hverandre.

Gruppene skal her organiseres og ledes på ulike måter, selv om målet er det samme.

Hver gruppe får utdelt 20 stk spagetti, 1 marshmallow, 1 meter hyssing og 1 meter tape. Innenfor en gitt tidsramme skal hver gruppe bygge et så høyt tårn som mulig av utdelt materiell. Tårnet skal ha en marshmallow på toppen og stå på egen hånd til slutt. Lærer deler klassen inn i passende grupper, og de ulike gruppene får sin instruks.

Scientific Management-gruppe:

Gruppa skal ha en leder som bestemmer hvem som gjør hva og når. Gruppemedlemmene får ikke velge eller diskutere hvordan de mener oppgaven skal løses best, sjefen bestemmer! Denne gruppa får 15 minutter på å løse oppgaven. Lederen skal være streng dersom noen ikke følger instruks og bruke stoppeklokke underveis for å minne gruppemedlemmene på hvor mye tid de har igjen. Gruppa kan heller ikke velge å sitte mens de løser oppgaven. De må stå, og de får ikke gå rundt for å se hva de andre gruppene gjør.

Human Relations gruppe:

Gruppa skal ha en leder, men alle i gruppa får diskutere i fellesskap hvordan de kan løse oppgaven, før og underveis. Lederen skal rose gruppemedlemmene underveis, og motivere så godt som mulig, uansett hvordan det går. Her kan gruppa velge om de vil sitte eller stå mens de jobber. Denne gruppa får 25 minutter på å løse oppgaven og kan også be om hjelp fra andre.

Organisasjonskulturgruppe:

Denne gruppa skal på forhånd få kikke på eksempler på hvordan andre har løst oppgaven (Det er lov å kopiere andres suksess!) og skal i tillegg få bruke tid på å diskutere om de vil ha en leder for denne oppgaven eller ikke. Denne gruppa får også gå rundt og observere hvordan de andre jobber underveis, og gruppa får 40 minutter på å løse oppgaven.

Klassediskusjon og oppsummering når gruppene er ferdige med arbeidsoppdraget:

  • Hvordan opplevde de ulike gruppemedlemmene jobben i gruppene? Få fram tre fordeler og tre ulemper ved de forskjellige måtene å organisere arbeidet på.
  • Forsøk å beskrive arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale, i gruppene. Ta utgangspunkt i ledelse, organisering, å bli verdsatt / lyttet til, og hva som påvirket motivasjon.
CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid