Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oljefondet – kan vi ikke bare bruke det, da?

Oljefondet heter egentlig Statens pensjonsfond utland, og det har nå passert den svimlende verdien av ni tusen milliarder kroner. Handlingsregelen dikterer hvor stor del av oljevirksomhetens inntekter som hvert år kan brukes i norsk økonomi.
Biler passerer en ny bomstasjon i Oslo i 2019. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skatt og finansiering

Som arbeidstaker betaler du skatt, og dette er med på å finansiere oppgaver og fellesgoder, som for eksempel undervisning og helsetjenester.

Nå er dette riktignok bare én del av det som er med på å finansiere fellesgoder. I nyhetsbildet har du kanskje ofte sett at både politikere og andre samfunnsmedlemmer mener vi må ha bedre veier, sykehus og skoler. Noen av dem mener vi bør bruke mer av oljepengene til å finansiere slike oppgaver, og kanskje heller redusere skattenivået for folk flest.

Andre har en annen innfallsvinkel, og mener at vi i Norge kan jobbe mindre, og heller bruke mer av Oljefondet for flere fellesgoder for innbyggerne.

Men er det egentlig så enkelt? I denne oppgaven skal du reflektere over og drøfte nettopp dette temaet, og se nærmere på hva bruken av Oljefondets midler kan bety for arbeid og arbeidstakere i Norge.

La oss først se på hva Oljefondet egentlig er.

Norges Bank har et nettsted om Oljefondet, og der finner du en film hvor Oljefondet er kort forklart.

Oppgave:

Jobb i grupper på 3–4 elever.

Drøft følgende:

Hvorfor bruker vi ikke mer av Oljefondet for å finansiere fellesgoder og oppgaver i det norske samfunnet? Lag en stikkordsliste med argumenter for og mot å bruke mer av Oljefondet.

Når dere har drøftet og notert ned stikkord, kan dere lese denne artikkelen fra SSB: Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene?

Artikkelen er ganske lang. Det kan derfor være lurt å dele den opp mellom dere, slik at dere leser hver deres del. Noter ned nye stikkord som besvarer spørsmålet dere drøftet i begynnelsen av oppgaven. Deretter drøfter dere spørsmålet på nytt, og lager en ny, felles stikkordsliste.

Kom det fram synspunkter i artikkelen dere ikke hadde tenkt på, eller hadde dere kommet fram til de samme synspunktene i forkant?

Kanskje fant dere ut at det ikke var så enkelt å "bare bruke oljepengene"?

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 02.07.2019

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid