Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det nye arbeidslivet – og nye veier?

Fast jobb, midlertidig ansatt eller arbeidsledig: Hvordan opplever vi dette, og hvilke forventinger har vi til arbeid i framtida? Finn ut mer i denne oppgaven.
En kvinne og to menn i kokkejakker på et storkjøkken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I "Midlertidig fremtid" møter vi journalisten Ragnhild som er midlertidig ansatt, og som også har vært arbeidsledig en periode. Mens hun leter etter ny jobb, leter hun også etter svar på hva jobben betyr for oss mennesker, og hva vi egentlig kan forvente oss i arbeidslivet i framtida. Sosialantropologen du møter i filmen, Ståle Wig, sier også at koronakrisen har tvunget oss til å tenke nytt om hva verdifullt arbeid er. Han stiller spørsmål om hva samfunnet bør gjøre på veien videre.

I denne oppgaven skal du gjøre din egen undersøkelse og analyse av temaer de tar opp. Nå skal du være både journalist og sosiolog/sosialantropolog!

De to første oppgavene er utgangspunktet for det du skal arbeide med i oppgave 3 og 4.

Oppgave 1

Se episoden, og oppsummer de viktigste poengene. Hva fant journalisten ut?

Oppgave 2

Se klippet med sosialantropolog Ståle Wig. Han sier at koronakrisen har vist oss at de viktigste yrkene har lav anseelse, lav lønn og lav status, og at i framtida må vi kanskje gå nye veier.

Diskuter i par eller i grupper: Er det mulig – og nødvendig – å endre på dette i dagens samfunn?

Oppgave 3

Intervju seks ulike personer om temaet "Arbeid, menneske og samfunn".

Finn to informanter fra hver av aldersgruppene 18–39, 40–59 og 60+.

Du kan lage dine egne spørsmål eller ta utgangspunkt i forslagene under.

Forslag til intervjuspørsmål

Hvilke forventninger har/hadde du til en jobb?

Hva mener du om det å være midlertidig ansatt eller frilanser versus fast ansatt?

Hva mener du jobben betyr for et menneskes identitet?

Hvilke holdninger mener du arbeidsledige møter av andre grupper i samfunnet?

Hvilke yrker mener du har høyest status og anseelse i arbeidsmarkedet i dag, og hvorfor er det slik?

Hvilke yrker mener du bør ha høyest status og anseelse i samfunnet, og hvorfor bør det være slik?

Hvem skal ha ansvaret for at folk får en jobb hvis de av ulike årsaker faller utenfor: individene selv eller andre aktører som myndigheter, NAV eller kommunene folk bor i?

Hvordan tror du framtidas arbeidsliv vil bli med tanke på arbeidstid, fast eller midlertidig arbeid og lønn?

Oppgave 4

Jobb i gruppe på tre–fire, sorter funnene deres, og lag en oppsummering der dere presenterer funnene for læreren eller ei gruppe medelever.

Skill mellom hva som er individforklaringer og strukturforklaringer i presentasjonen, og pek på eventuelle forskjeller og likheter i funn knyttet til de ulike aldersgruppene.

Relatert innhold

Født sånn eller blitt sånn? Det er mange måter å bygge identiteten sin på.

Arbeid har ikke bare funksjoner for et samfunn. Arbeid betyr også noe for våre individuelle behov.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid