Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Valgthriller i USA

Presidentvalget i USA engasjerte mange høsten 2020. Joe Biden vant valget og blir den 46. presidenten i USA. I denne oppgaven skal du lage enkét og podkast-intervju om presidentvalget.
Joe Biden smiler fra talerstolen, amerikansk flagg i bakgrunnen
Åpne bilde i et nytt vindu

En enkét er et intervju der samme spørsmål stilles til flere personer. Denne formen for intervju brukes i både aviser, radio og tv. Ofte er hensikten å formidle informasjon om hva vanlige folk mener om et bestemt spørsmål.

Arbeidsppdrag 1: Video-enkét om presidentvalget i USA

Du jobber som journalist i skoleavisa, og du har fått i oppdrag å lage en video-enkét om presidentvalget i USA. Enkéten skal filmes med mobiltelefon eller videokamera. Du skal formulere to spørsmål og intervjue fire ulike personer. Hver av de fire skal svare på begge spørsmålene.

Eksempler på enkét-spørsmål

 • Hva tenker du om at Joe Biden vant presidentvalget i USA?
 • Hvordan tror du Joe Biden vil fungere som president?
 • På hvilken måte kan det jevne valgresultatet skape splittelse i USA?
 • Hvorfor er det så stor interesse for det amerikanske valget her i Norge?

Framgangsmåte

 • Hvordan forberede og gjennomføre intervjuer til en enkét? Les gjennom relatert artikkel "Den journalistiske arbeidsprosessen".
 • Formuler to åpne spørsmål du skal stille til intervjuobjektene dine.
 • Finn relevante og gode intervjuobjekter. Det er bra om du klarer å finne intervjuobjekter som gir deg varierte og ulike svar.
 • Du kan filme intervjuene med mobiltelefon eller videokamera. Bruk mikrofon om du har tilgang på det, og vær bevisst på lyd- og lysforhold.
 • Husk: Du jobber som journalist, og saken skal være basert på virkelige mennesker med reelle synspunkter og svar.
 • Til slutt redigerer du saken og gjør den klar for publisering.
USAs 45. president Donald Trump. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Relatert innholdBilde av grupper som feirer Joe Bidens valgseier.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag 2: Podkast-intervju om presidentvalget i USA

Tidenes valgthriller

Presidentvalget i USA ble svært jevnt, og det tok lang tid før valgvinneren var klar. Lag et podkast-intervju med en ung person der du tar for deg spørsmål rundt presidentvalget i USA.

1: Forbered intervjuspørsmål

Du bør ha minst seks åpne spørsmål til intervjuobjektet ditt klart før du starter podkast-intervjuet.

Åpne og lukkede spørsmål


Et lukket spørsmål har som regel ja eller nei som svar. Åpne spørsmål er spørsmål som inviterer intervjuobjektet til å fortelle med egne ord.
Tenk gjennom hvordan du formulerer spørsmålene dine. Du vil som regel få mye mer ut av et åpent enn av et lukket spørsmål.

2: Gjennomfør intervjuet

Du kan gjøre lydopptak av intervjuet med en mobiltelefon. Vær bevisst på lydforholdene under opptakssituasjonen og ta lydsjekk før du starter intervjuet. Still spørsmålene dine, lytt aktivt til svarene du får. Still oppfølgingsspørsmål hvis det er nødvendig.

3: Etterarbeid og publisering

Rediger intervjuet og sørg for at lyden er jevn gjennom hele intervjuet. Sjekk at informasjonen du videreformidler, er korrekt. Avtal innlevering av arbeidet og eventuell publisering med læreren din.


Refleksjonsoppgave

Diskuter disse spørsmålene med personen du sitter ved siden av:

 • Hvorfor er det viktig å være godt forberedt i forkant av intervjuer som dette?
 • Hvordan jobbet du med intervjuteknikk i disse produksjonene?
 • Hvilke tekniske hensyn måtte du ta i forbindelse med produksjonene?
 • Støtte du på noen utfordringer underveis i arbeidsprosessen?
 • Hva lærte du av denne prosessen?
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-H.
Sist faglig oppdatert 04.11.2020

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar