Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rasisme: George Floyd – Black Lives Matter

Den 25. mai 2020 ble George Floyd kvalt under en arrestasjon i Minneapolis i USA. Hans død førte til et massivt opprør mot rasisme og politivold, og protestene spredte seg etter hvert til byer over hele verden.
Demonstrasjonstog i New York. Demonstrantene er av ulikt etnisk opphav og bærer på plakater med portrettet av George Floyd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et videoopptak av arrestasjonen som avslørte voldsbruken til politibetjentene, vakte oppsikt verden over. Opptaket viste at Floyd flere ganger ropte: "I can't breathe." (Jeg får ikke puste.)

George Floyds siste ord ble slagordet for hundretusener av mennesker som tok til gatene for å demonstrere mot politivold og rasisme.

1 Sett deg inn i saken

Les artikkelen "Protestene i USA". Gjør videre research ved å oppsøke andre sikre kilder på nett.

Relatert innhold

2 Individuelt arbeid

Svar på disse spørsmålene:

 1. Hvorfor tror du Floyds død førte til store demonstrasjoner og protester over hele verden?
 2. På hvilken måte førte protestene til endringer?
 3. Hvordan har denne saken påvirket deg?
 4. Black Lives Matter-bevegelsen brukte demonstrasjoner som aksjonsform for å sette søkelyset på rasisme og politivold. Hvorfor er denne aksjonsformen effektiv når en vil skape oppmerksomhet rundt en sak?
 5. Demonstrasjonene etter George Floyds død startet stort sett fredelig, men utviklet seg til voldelige opptøyer og plyndring flere steder. Hva tenker du om det?
 6. Hvilke andre kanaler kan en bruke for å sette søkelyset på rasisme og politivold? Nevn noen konkrete eksempler.

3 Klassediskusjon

Klassen din skal gjennomføre en debatt. Slik går dere fram:

 • Jobb først i små grupper på tre til fire personer og legg fram argumentene deres. Kom med innspill og tilbakemeldinger til hverandre, slik at dere står sterkere i plenumsdiskusjonen etterpå.
 • Velg en ordstyrer som skal lede klassedebatten.
 • Legg fram ulike argumenter og still opp til klassedebatt! Alle skal legge fram minst ett argument.

Diskuter følgende spørsmål:

 1. Hvorfor er det viktig å sette søkelyset på rasisme?
 2. Mange opplever rasisme i Norge. Hvordan kan vi bekjempe rasistiske holdninger?
 3. Hvilket ansvar har vi for å bekjempe rasisme?

Relatert innhold

4 Skriftlig drøfting

Hvordan kan vi bekjempe rasistiske holdninger?

 • Skriv en tekst der du drøfter (diskuterer) dette spørsmålet.
 • Vis til ulike argumenter og konkrete eksempler. Finn og vurder skriftlige kilder du kan vise til i teksten.

Oppbygning

 1. Innledning: Gi en kort presentasjon av temaet du skal drøfte.
 2. Hoveddel: Presenter relevante sider ved temaet og diskuter dem. Bruk gjerne ett til to avsnitt per hovedpunkt.
 3. Konklusjon: Oppsummer kort hva du har kommet fram til gjennom drøftingen.
 4. Kilder: Presenter ei liste med kilder til slutt.

Kvalitetssjekk

Før du leverer inn teksten, trenger den en kvalitetssjekk. Jobb for eksempel sammen med en medelev. Du leser teksten til medeleven din, og omvendt. Begge ser nøye på oppbygning, argumentasjon og språk og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

 • Har teksten en tydelig inndeling, hoveddel og konklusjon?
 • Tar teksten opp viktige sider ved temaet som diskuteres? Har skriveren presentert argumentene på en ryddig måte og i en god rekkefølge?
 • Sjekk til slutt teksten for slurvefeil, dårlige formuleringer og svak flyt.

Tips

I norskfaget på NDLA finner du mer skrivehjelp. Bruk for eksempel læringsstien Hvordan skrive en fagartikkel? som støtte i arbeidet.


Kilder

Stolz, T. (2020, 8. juni). George Floyd-saken: Drapssiktede i retten. NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/urix/george-floyd-saken_-drapssiktede-i-retten-1.15045471

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 13.08.2020

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar