Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Klassediskusjon: Ytringsfrihetens begrensninger

Ytringsfrihet er et ufravikelig og viktig prinsipp i samfunnet vårt. Ytringsfrihetens grenser er et omdiskutert tema. Hva mener du om ytringsfrihetens begrensninger? Gjennomfør en klassedebatt og presenter argumentene dine der.
Gruppe med fargede silhuetter av personer som snakker sammen. Illustrasjon.

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og et viktig prinsipp i demokratiet vårt. Likevel står ytringsfriheten overfor ulike utfordringer og dilemma.

Tenk over:

  • Kjenner du til saker der du mener at ytringsfriheten har blitt tøyd for langt?
  • Har du noen gang holdt tilbake meningene dine i frykt for å krenke andre?

Ulike dilemma

Diskusjoner tar med jevne mellomrom for seg ulike problemstillinger knyttet til ytringsfriheten, og ytringsfrihetens grenser er tema som ofte diskuteres. Noen hevder for eksempel at alle typer ytringer bør kunne diskuteres i offentligheten, og at man ikke bør ta hensyn til om noen føler seg krenket av bestemte ytringer.

Andre mener derimot at det er viktig å ytre seg med varsomhet og ikke krenke noen unødvendig. Noen ganger kan det være utfordrende å begrense ytringsfriheten. I et demokrati er det nemlig viktig å legge til rette for diskusjoner der ulike stemmer og meninger slipper til.

Klassedebatt

Klassen din skal gjennomføre en diskusjon der dere går inn på denne problemstillingen; "Bør ytringsfriheten være absolutt, eller er det riktig å ha begrensninger på ytringsfriheten?"

  1. Les gjennom artikkelen Ytringsfrihetens grenser.
  2. Gjør research på temaet.
  3. Finn argumenter som belyser problemstillingen. Dere kan hente inspirasjon til argumenter i tabellen under, men det er viktig at dere tenker godt gjennom problemstillingen og baserer argumentasjonen på egne meninger.
  4. Diskusjon i liten gruppe: Legg fram argumenter for en gruppe på fire personer først. Her kan dere få innspill og tilbakemeldinger fra hverandre slik at dere står sterkere i plenumsdiskusjonen etterpå.
  5. Velg en ordstyrer som skal lede klassedebatten.
  6. Legg fram ulike argumenter og still opp til klassedebatt! Alle gruppene skal legge fram argumenter i debatten.

Argumenter som kan belyse problemstillingen

Argumenter for begrensninger på ytringsfriheten

Argumenter mot begrensninger på ytringsfriheten

Ytringsfriheten må begrenses for å redusere skadevirkningene av for eksempel hatefulle ytringer

Ytringsfrihet er grunnleggende for demokratiet, hvorfor skal samfunnet sette grenser for hva vi kan ytre oss om?

Man bør ytre seg med varsomhet og ikke krenke noen unødvendig, man må ta ansvar for ytringene sine

Ytringsfriheten bør være absolutt, alle typer ytringer bør kunne diskuteres i offentligheten.

Rasistiske ytringer er uakseptable og kan føre til økt rasisme. Denne type ytringer bør rammes av lovverket.

Ytringsfriheten er det beste middelet vi har i møte med uønskede og ekstreme ytringer.

Kilde

Asbjørnsen, D., Beyer, A., Eide, B. Haukanes, L., Kjelling, K. Larsen, E., Lysne, A., Svensøy, T., Thommesen, T., Totland, G. (2018) Hallo, Medier og kommunikasjon 2, Hellesylt (2009) Mediekommunikasjon 1. Oslo: Aschehoug.

Relatert innhold

Grunnloven setter rammer og grenser for ytringsfriheten. Grov netthets kan straffes med bøter eller fengsel.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 19.12.2019

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar